15152.htm

CÍMSZÓ: Ujságírás

SZÓCIKK: Újságírás. A zsidók szerepe a magyar újságírásban csak 1840 után, a zsidók polgárosulásával kezdődik. Az első zsidó lapszerkesztő Magyarországon Klein Herman volt, aki 1842. kiadta a Der Ungar c. szépirodalmi lapot. 1843-ban már volt egy rabbi-szerkesztő is, Steinhardt Jakab, utóbb aradi rabbi, aki Pozsonyban rövid ideig Hírnök címen jelentetett meg egy litografált lapot. Az első élclapot Zeitgeist címen Beck Vilmos festőművész adta ki Pesten, 1846. Neustadt Adolf 1847. már politikai lapot szerkesztett, a nagyon elterjedt Pressburger Zeitungot. 1848-ban Jeiteles Lipót Aradon szerkesztette a Der Patriot c. politikai és szépirodalmi lapot, később, 1860-tól kezdve pedig az Arader Zeitungot. 1849-ben Die Theisz c. politikai lapot indított Horn Ede és Bak Ignác W., de a lapból mindössze négy szám jelent meg. Ludasi (Gans) Mór 1848. az Esti Lapokat szerkesztette, 1850. a Magyar Világot, majd 1860. a magyar ügy szolgálatában álló Die Debatte-t, Bécsben. Később Andrássy Gyula gróf külügyi sajtóosztályának vezetője lett. Beck Károly 1855. Pesten szerkesztette a Frische Quelle című szépirodalmi évkönyvet és Beck Vilmos festőművész az ötvenes években a Lacikonyha című élclapot. Chorin Zsigmond 1862-63-ig Pesten szerkesztette a Magyar Vidékiek Lapját, 1863-76-ig pedig az Ungarisches Fremdenblattot és az első kőnyomatost, a Magyar Híradót. A kiegyezés korszakának legkimagaslóbb publicistája Falk Miksa volt, a Pester Lloyd főszerkesztője. Vele egy időben dolgozott fivére Falk Zsigmond és Horn Edén kívül az emancipációt megelőző időknek egyik legjelentősebb publicistája Dux Adolf. Az emancipáció után egymást követték a legkitűnőbb tollú újságírók és publicisták, így a Pester Lloyd szerkesztői székében Veigelsberg Leó, a Neues Pester Journalnál pedig Bródy Zsigmond. Napjainkig pedig egész serege sorakozik fel azoknak a zsidószármazású újságíróknak és publicistáknak, akik számottevő munkásai lettek a magyar napisajtónak. Ezek: Alexander Bernát, Antal Sándor (Pozsony), Balla Ignác (Olaszország), Balassa Ármin (megh., Szeged), Balázs Béla (Bécs), Barát Ármin, Barna Izidor, (megh.), Barta Lajos (Bécs-Pozsony), Bálint Lajos (megh.), Bede Jób (megh.), Bernát Ottó, Berkó D. Géza (megh., New York), Béla Henrik, Biró Lajos (Berlin), Bogdányi Mór (megh.), Braun Sándor (megh), Bródy Sándor (megh.), Csergő Hugó, Diener-Dénes József (Paris , Dóczy Lajos (megh.), Farkas Pál (megh.), Fehér Dezső (Nagyvárad), Feleky Géza, Feleki Sándor, Fenyves Ferenc (Szabadka), Földi Mihály, Friedrich Tivadar, Futtaki Gyula (megh.), Gábor Andor (Bécs), Gelléri Mór (megh.), Gellért Oszkár, Gerő Ödön, Gergely Győző, Göndör Ferenc (New York), Guthi Soma, Habár Mihály, Hatvány Lajos, Heltai Jenő, Hegedűs Nándor (Nagyvárad), Hevesi József (megh.), Hevesi Lajos (megh.), Holitscher Fülöp (megh.), Ignotus Hugó (Bécs), Kabos Ede (megh.), Kaczér Illés (Berlin), Kálnoki Izidor, Kemény Simon, Keszler József (megh.), Kéri Pál (Paris), Kóbor Tamás, Komor Gyula, Kőrös Mihály (megh.), Kulinyi Zsigmond (megh., Szeged), Kun Andor, Klein Ödön, Lakatos László, Lándor Tivadar, Lázár Miklós, Lorsi Ernő (Berlin), Lengyel Ernő, Lenkei Henrik, Ligeti Ernő (Kolozsvár), Liptai Imre (megh.), Magyar Lajos (Moszkva), Makai Emil (megh.), Marton Ernő (Kolozsvár), Marton Manó (megh., (Nagyvárad), Mandovszky Richárd (megh.), Mayor József (Újvidék), Márkus József (megh.), Márkus Miksa, Mezei Ernő, Miklós Andor, Milkó Izidor, Molnár Ferenc, Molnár Jenő, Nadányi Emil, Nádas Sándor, Neményi Ambrus (megh.), Ormos Ede, Palágyi Lajos, Pap Dávid (megh.), Pataki Bernát (megh.) Pályi Ede, Pásztor Árpád, Pásztor József (Szeged), Peisner Ignác (megh.), Pogány József (Moszkva), Purjesz Lajos (megh.), Radó Sámuel, Rabinovics Máriusz, Rajna Ferenc, Révész Béla, Révész Mihály, Róna Lajos, Ruttkai-Rothauser Miksa (megh.), Roóz Rezső, Rózsa Miklós, Salusinszky Imre, Sasvári Ármin (megh.), Schiller Miksa, Singer Zsigmond (megh.), Sebestyén Károly, Sebők Zsigmond (megh.), Silberstein Ötvös Adolf, Stauber József (Arad), Sturm Albert (megh.), Szabados Sándor (Moszkva), Szabó Imre (Kolozsvár), Szántó Kálmán(megh.),Szatmári Mór, Szekfi Mór (megh.), Szenes Béla (megh.), Szécsi Ferenc (megh.), Szép Ernő, Szilágyi Géza, Szomaházy István (megh.), Szomory Dezső, Szőllősi Zsigmond, Tábori Kornél Tábori Róbert (megh.), Timár Szaniszló (megh.), Újvári Péter, Várnai Dániel, Vázsonyi Vilmos (megh.), Vészi József, Weisz Julián, Weltner Jakab, Zsolt Béla. Az Országos Statisztikai Hivatal 1910-ik évről kiadott hivatalos kimutatása szerint Magyarországon 1214 szerkesztő és hírlapíró közül 516 volt zsidó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5152. címszó a lexikon => 917. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15152.htm

CÍMSZÓ: Ujságírás

SZÓCIKK: Újságírás. A zsidók szerepe a magyar újságírásban csak 1840 után, a zsidók polgárosulásával kezdődik. Az első zsidó lapszerkesztő Magyarországon Klein Herman volt, aki 1842. kiadta a Der Ungar c. szépirodalmi lapot. 1843-ban már volt egy rabbi-szerkesztő is, Steinhardt Jakab, utóbb aradi rabbi, aki Pozsonyban rövid ideig Hírnök címen jelentetett meg egy litografált lapot. Az első élclapot Zeitgeist címen Beck Vilmos festőművész adta ki Pesten, 1846. Neustadt Adolf 1847. már politikai lapot szerkesztett, a nagyon elterjedt Pressburger Zeitungot. 1848-ban Jeiteles Lipót Aradon szerkesztette a Der Patriot c. politikai és szépirodalmi lapot, később, 1860-tól kezdve pedig az Arader Zeitungot. 1849-ben Die Theisz c. politikai lapot indított Horn Ede és Bak Ignác W., de a lapból mindössze négy szám jelent meg. Ludasi Gans Mór 1848. az Esti Lapokat szerkesztette, 1850. a Magyar Világot, majd 1860. a magyar ügy szolgálatában álló Die Debatte-t, Bécsben. Később Andrássy Gyula gróf külügyi sajtóosztályának vezetője lett. Beck Károly 1855. Pesten szerkesztette a Frische Quelle című szépirodalmi évkönyvet és Beck Vilmos festőművész az ötvenes években a Lacikonyha című élclapot. Chorin Zsigmond 1862-63-ig Pesten szerkesztette a Magyar Vidékiek Lapját, 1863-76-ig pedig az Ungarisches Fremdenblattot és az első kőnyomatost, a Magyar Híradót. A kiegyezés korszakának legkimagaslóbb publicistája Falk Miksa volt, a Pester Lloyd főszerkesztője. Vele egy időben dolgozott fivére Falk Zsigmond és Horn Edén kívül az emancipációt megelőző időknek egyik legjelentősebb publicistája Dux Adolf. Az emancipáció után egymást követték a legkitűnőbb tollú újságírók és publicisták, így a Pester Lloyd szerkesztői székében Veigelsberg Leó, a Neues Pester Journalnál pedig Bródy Zsigmond. Napjainkig pedig egész serege sorakozik fel azoknak a zsidószármazású újságíróknak és publicistáknak, akik számottevő munkásai lettek a magyar napisajtónak. Ezek: Alexander Bernát, Antal Sándor Pozsony , Balla Ignác Olaszország , Balassa Ármin megh., Szeged , Balázs Béla Bécs , Barát Ármin, Barna Izidor, megh. , Barta Lajos Bécs-Pozsony , Bálint Lajos megh. , Bede Jób megh. , Bernát Ottó, Berkó D. Géza megh., New York , Béla Henrik, Biró Lajos Berlin , Bogdányi Mór megh. , Braun Sándor megh , Bródy Sándor megh. , Csergő Hugó, Diener-Dénes József Paris , Dóczy Lajos megh. , Farkas Pál megh. , Fehér Dezső Nagyvárad , Feleky Géza, Feleki Sándor, Fenyves Ferenc Szabadka , Földi Mihály, Friedrich Tivadar, Futtaki Gyula megh. , Gábor Andor Bécs , Gelléri Mór megh. , Gellért Oszkár, Gerő Ödön, Gergely Győző, Göndör Ferenc New York , Guthi Soma, Habár Mihály, Hatvány Lajos, Heltai Jenő, Hegedűs Nándor Nagyvárad , Hevesi József megh. , Hevesi Lajos megh. , Holitscher Fülöp megh. , Ignotus Hugó Bécs , Kabos Ede megh. , Kaczér Illés Berlin , Kálnoki Izidor, Kemény Simon, Keszler József megh. , Kéri Pál Paris , Kóbor Tamás, Komor Gyula, Kőrös Mihály megh. , Kulinyi Zsigmond megh., Szeged , Kun Andor, Klein Ödön, Lakatos László, Lándor Tivadar, Lázár Miklós, Lorsi Ernő Berlin , Lengyel Ernő, Lenkei Henrik, Ligeti Ernő Kolozsvár , Liptai Imre megh. , Magyar Lajos Moszkva , Makai Emil megh. , Marton Ernő Kolozsvár , Marton Manó megh., Nagyvárad , Mandovszky Richárd megh. , Mayor József Újvidék , Márkus József megh. , Márkus Miksa, Mezei Ernő, Miklós Andor, Milkó Izidor, Molnár Ferenc, Molnár Jenő, Nadányi Emil, Nádas Sándor, Neményi Ambrus megh. , Ormos Ede, Palágyi Lajos, Pap Dávid megh. , Pataki Bernát megh. Pályi Ede, Pásztor Árpád, Pásztor József Szeged , Peisner Ignác megh. , Pogány József Moszkva , Purjesz Lajos megh. , Radó Sámuel, Rabinovics Máriusz, Rajna Ferenc, Révész Béla, Révész Mihály, Róna Lajos, Ruttkai-Rothauser Miksa megh. , Roóz Rezső, Rózsa Miklós, Salusinszky Imre, Sasvári Ármin megh. , Schiller Miksa, Singer Zsigmond megh. , Sebestyén Károly, Sebők Zsigmond megh. , Silberstein Ötvös Adolf, Stauber József Arad , Sturm Albert megh. , Szabados Sándor Moszkva , Szabó Imre Kolozsvár , Szántó Kálmán megh. ,Szatmári Mór, Szekfi Mór megh. , Szenes Béla megh. , Szécsi Ferenc megh. , Szép Ernő, Szilágyi Géza, Szomaházy István megh. , Szomory Dezső, Szőllősi Zsigmond, Tábori Kornél Tábori Róbert megh. , Timár Szaniszló megh. , Újvári Péter, Várnai Dániel, Vázsonyi Vilmos megh. , Vészi József, Weisz Julián, Weltner Jakab, Zsolt Béla. Az Országos Statisztikai Hivatal 1910-ik évről kiadott hivatalos kimutatása szerint Magyarországon 1214 szerkesztő és hírlapíró közül 516 volt zsidó.

15152.ht

CÍMSZÓ Ujságírá

SZÓCIKK Újságírás zsidó szerep magya újságírásba csa 184 után zsidó polgárosulásáva kezdődik A els zsid lapszerkeszt Magyarországo Klei Herma volt ak 1842 kiadt De Unga c szépirodalm lapot 1843-ba má vol eg rabbi-szerkeszt is Steinhard Jakab utób arad rabbi ak Pozsonyba rövi idei Hírnö címe jelentetet me eg litografál lapot A els élclapo Zeitgeis címe Bec Vilmo festőművés adt k Pesten 1846 Neustad Adol 1847 má politika lapo szerkesztett nagyo elterjed Pressburge Zeitungot 1848-ba Jeitele Lipó Arado szerkesztett De Patrio c politika é szépirodalm lapot később 1860-tó kezdv pedi a Arade Zeitungot 1849-be Di Theis c politika lapo indítot Hor Ed é Ba Igná W. d lapbó mindössz nég szá jelen meg Ludas Gan Mó 1848 a Est Lapoka szerkesztette 1850 Magya Világot maj 1860 magya üg szolgálatába áll Di Debatte-t Bécsben Későb Andráss Gyul gró külügy sajtóosztályána vezetőj lett Bec Károl 1855 Peste szerkesztett Frisch Quell cím szépirodalm évkönyve é Bec Vilmo festőművés a ötvene évekbe Lacikonyh cím élclapot Chori Zsigmon 1862-63-i Peste szerkesztett Magya Vidékie Lapját 1863-76-i pedi a Ungarische Fremdenblatto é a els kőnyomatost Magya Híradót kiegyezé korszakána legkimagaslób publicistáj Fal Miks volt Peste Lloy főszerkesztője Vel eg időbe dolgozot fivér Fal Zsigmon é Hor Edé kívü a emancipáció megelőz időkne egyi legjelentőseb publicistáj Du Adolf A emancipáci utá egymás követté legkitűnőb toll újságíró é publicisták íg Peste Lloy szerkesztő székébe Veigelsber Leó Neue Peste Journalná pedi Bród Zsigmond Napjainki pedi egés sereg sorakozi fe azokna zsidószármazás újságírókna é publicistáknak aki számottev munkása lette magya napisajtónak Ezek Alexande Bernát Anta Sándo Pozson Ball Igná Olaszorszá Balass Ármi megh. Szege Baláz Bél Béc Bará Ármin Barn Izidor megh Bart Lajo Bécs-Pozson Bálin Lajo megh Bed Jó megh Berná Ottó Berk D Géz megh. Ne Yor Bél Henrik Bir Lajo Berli Bogdány Mó megh Brau Sándo meg Bród Sándo megh Cserg Hugó Diener-Déne Józse Pari Dócz Lajo megh Farka Pá megh Fehé Dezs Nagyvára Felek Géza Felek Sándor Fenyve Feren Szabadk Föld Mihály Friedric Tivadar Futtak Gyul megh Gábo Ando Béc Gellér Mó megh Gellér Oszkár Ger Ödön Gergel Győző Göndö Feren Ne Yor Guth Soma Habá Mihály Hatván Lajos Helta Jenő Hegedű Nándo Nagyvára Heves Józse megh Heves Lajo megh Holitsche Fülö megh Ignotu Hug Béc Kabo Ed megh Kaczé Illé Berli Kálnok Izidor Kemén Simon Keszle Józse megh Kér Pá Pari Kóbo Tamás Komo Gyula Kőrö Mihál megh Kuliny Zsigmon megh. Szege Ku Andor Klei Ödön Lakato László Lándo Tivadar Lázá Miklós Lors Ern Berli Lengye Ernő Lenke Henrik Liget Ern Kolozsvá Lipta Imr megh Magya Lajo Moszkv Maka Emi megh Marto Ern Kolozsvá Marto Man megh. Nagyvára Mandovszk Richár megh Mayo Józse Újvidé Márku Józse megh Márku Miksa Meze Ernő Mikló Andor Milk Izidor Molná Ferenc Molná Jenő Nadány Emil Náda Sándor Nemény Ambru megh Ormo Ede Palágy Lajos Pa Dávi megh Patak Berná megh Pály Ede Pászto Árpád Pászto Józse Szege Peisne Igná megh Pogán Józse Moszkv Purjes Lajo megh Rad Sámuel Rabinovic Máriusz Rajn Ferenc Révés Béla Révés Mihály Rón Lajos Ruttkai-Rothause Miks megh Roó Rezső Rózs Miklós Salusinszk Imre Sasvár Ármi megh Schille Miksa Singe Zsigmon megh Sebestyé Károly Sebő Zsigmon megh Silberstei Ötvö Adolf Staube Józse Ara Stur Alber megh Szabado Sándo Moszkv Szab Imr Kolozsvá Szánt Kálmá megh ,Szatmár Mór Szekf Mó megh Szene Bél megh Szécs Feren megh Szé Ernő Szilágy Géza Szomaház Istvá megh Szomor Dezső Szőllős Zsigmond Tábor Korné Tábor Róber megh Timá Szaniszl megh Újvár Péter Várna Dániel Vázsony Vilmo megh Vész József Weis Julián Weltne Jakab Zsol Béla A Országo Statisztika Hivata 1910-i évrő kiadot hivatalo kimutatás szerin Magyarországo 121 szerkeszt é hírlapír közü 51 vol zsidó

15152.h

CÍMSZ Ujságír

SZÓCIK Újságírá zsid szere magy újságírásb cs 18 utá zsid polgárosulásáv kezdődi el zsi lapszerkesz Magyarország Kle Herm vol a 184 kiad D Ung szépirodal lapo 1843-b m vo e rabbi-szerkesz i Steinhar Jaka utó ara rabb a Pozsonyb röv ide Hírn cím jelentete m e litografá lapo el élclap Zeitgei cím Be Vilm festőművé ad Peste 184 Neusta Ado 184 m politik lap szerkesztet nagy elterje Pressburg Zeitungo 1848-b Jeitel Lip Arad szerkesztet D Patri politik szépirodal lapo későb 1860-t kezd ped Arad Zeitungo 1849-b D Thei politik lap indíto Ho E B Ign W lapb mindöss né sz jele me Luda Ga M 184 Es Lapok szerkesztett 185 Magy Világo ma 186 magy ü szolgálatáb ál D Debatte- Bécsbe Késő András Gyu gr külüg sajtóosztályán vezető let Be Káro 185 Pest szerkesztet Frisc Quel cí szépirodal évkönyv Be Vilm festőművé ötven évekb Lacikony cí élclapo Chor Zsigmo 1862-63- Pest szerkesztet Magy Vidéki Lapjá 1863-76- ped Ungarisch Fremdenblatt el kőnyomatos Magy Híradó kiegyez korszakán legkimagasló publicistá Fa Mik vol Pest Llo főszerkesztőj Ve e időb dolgozo fivé Fa Zsigmo Ho Ed kív emancipáci megelő időkn egy legjelentőse publicistá D Adol emancipác ut egymá követt legkitűnő tol újságír publicistá í Pest Llo szerkeszt székéb Veigelsbe Le Neu Pest Journaln ped Bró Zsigmon Napjaink ped egé sere sorakoz f azokn zsidószármazá újságírókn publicistákna ak számotte munkás lett magy napisajtóna Eze Alexand Berná Ant Sánd Pozso Bal Ign Olaszorsz Balas Árm megh Szeg Balá Bé Bé Bar Ármi Bar Izido meg Bar Laj Bécs-Pozso Báli Laj meg Be J meg Bern Ott Ber Gé megh N Yo Bé Henri Bi Laj Berl Bogdán M meg Bra Sánd me Bró Sánd meg Cser Hug Diener-Dén Józs Par Dóc Laj meg Fark P meg Feh Dez Nagyvár Fele Géz Fele Sándo Fenyv Fere Szabad Föl Mihál Friedri Tivada Futta Gyu meg Gáb And Bé Gellé M meg Gellé Oszká Ge Ödö Gerge Győz Gönd Fere N Yo Gut Som Hab Mihál Hatvá Lajo Helt Jen Heged Nánd Nagyvár Heve Józs meg Heve Laj meg Holitsch Fül meg Ignot Hu Bé Kab E meg Kacz Ill Berl Kálno Izido Kemé Simo Keszl Józs meg Ké P Par Kób Tamá Kom Gyul Kőr Mihá meg Kulin Zsigmo megh Szeg K Ando Kle Ödö Lakat Lászl Lánd Tivada Láz Mikló Lor Er Berl Lengy Ern Lenk Henri Lige Er Kolozsv Lipt Im meg Magy Laj Moszk Mak Em meg Mart Er Kolozsv Mart Ma megh Nagyvár Mandovsz Richá meg May Józs Újvid Márk Józs meg Márk Miks Mez Ern Mikl Ando Mil Izido Moln Feren Moln Jen Nadán Emi Nád Sándo Nemén Ambr meg Orm Ed Palág Lajo P Dáv meg Pata Bern meg Pál Ed Pászt Árpá Pászt Józs Szeg Peisn Ign meg Pogá Józs Moszk Purje Laj meg Ra Sámue Rabinovi Márius Raj Feren Révé Bél Révé Mihál Ró Lajo Ruttkai-Rothaus Mik meg Ro Rezs Róz Mikló Salusinsz Imr Sasvá Árm meg Schill Miks Sing Zsigmo meg Sebesty Károl Seb Zsigmo meg Silberste Ötv Adol Staub Józs Ar Stu Albe meg Szabad Sánd Moszk Sza Im Kolozsv Szán Kálm meg ,Szatmá Mó Szek M meg Szen Bé meg Széc Fere meg Sz Ern Szilág Géz Szomahá Istv meg Szomo Dezs Szőllő Zsigmon Tábo Korn Tábo Róbe meg Tim Szanisz meg Újvá Péte Várn Dánie Vázson Vilm meg Vés Józse Wei Juliá Weltn Jaka Zso Bél Ország Statisztik Hivat 1910- évr kiado hivatal kimutatá szeri Magyarország 12 szerkesz hírlapí köz 5 vo zsid

15152.

CÍMS Ujságí

SZÓCI Újságír zsi szer mag újságírás c 1 ut zsi polgárosulásá kezdőd e zs lapszerkes Magyarorszá Kl Her vo 18 kia Un szépiroda lap 1843- v rabbi-szerkes Steinha Jak ut ar rab Pozsony rö id Hír cí jelentet litograf lap e élcla Zeitge cí B Vil festőműv a Pest 18 Neust Ad 18 politi la szerkeszte nag elterj Pressbur Zeitung 1848- Jeite Li Ara szerkeszte Patr politi szépiroda lap késő 1860- kez pe Ara Zeitung 1849- The politi la indít H Ig lap mindös n s jel m Lud G 18 E Lapo szerkesztet 18 Mag Világ m 18 mag szolgálatá á Debatte Bécsb Kés Andrá Gy g külü sajtóosztályá vezet le B Kár 18 Pes szerkeszte Fris Que c szépiroda évköny B Vil festőműv ötve évek Lacikon c élclap Cho Zsigm 1862-63 Pes szerkeszte Mag Vidék Lapj 1863-76 pe Ungarisc Fremdenblat e kőnyomato Mag Hírad kiegye korszaká legkimagasl publicist F Mi vo Pes Ll főszerkesztő V idő dolgoz fiv F Zsigm H E kí emancipác megel idők eg legjelentős publicist Ado emancipá u egym követ legkitűn to újságí publicist Pes Ll szerkesz széké Veigelsb L Ne Pes Journal pe Br Zsigmo Napjain pe eg ser sorako azok zsidószármaz újságírók publicistákn a számott munká let mag napisajtón Ez Alexan Bern An Sán Pozs Ba Ig Olaszors Bala Ár meg Sze Bal B B Ba Árm Ba Izid me Ba La Bécs-Pozs Bál La me B me Ber Ot Be G meg Y B Henr B La Ber Bogdá me Br Sán m Br Sán me Cse Hu Diener-Dé Józ Pa Dó La me Far me Fe De Nagyvá Fel Gé Fel Sánd Feny Fer Szaba Fö Mihá Friedr Tivad Futt Gy me Gá An B Gell me Gell Oszk G Öd Gerg Győ Gön Fer Y Gu So Ha Mihá Hatv Laj Hel Je Hege Nán Nagyvá Hev Józ me Hev La me Holitsc Fü me Igno H B Ka me Kac Il Ber Káln Izid Kem Sim Kesz Józ me K Pa Kó Tam Ko Gyu Kő Mih me Kuli Zsigm meg Sze And Kl Öd Laka Lász Lán Tivad Lá Mikl Lo E Ber Leng Er Len Henr Lig E Kolozs Lip I me Mag La Mosz Ma E me Mar E Kolozs Mar M meg Nagyvá Mandovs Rich me Ma Józ Újvi Már Józ me Már Mik Me Er Mik And Mi Izid Mol Fere Mol Je Nadá Em Ná Sánd Nemé Amb me Or E Palá Laj Dá me Pat Ber me Pá E Pász Árp Pász Józ Sze Peis Ig me Pog Józ Mosz Purj La me R Sámu Rabinov Máriu Ra Fere Rév Bé Rév Mihá R Laj Ruttkai-Rothau Mi me R Rez Ró Mikl Salusins Im Sasv Ár me Schil Mik Sin Zsigm me Sebest Káro Se Zsigm me Silberst Öt Ado Stau Józ A St Alb me Szaba Sán Mosz Sz I Kolozs Szá Kál me ,Szatm M Sze me Sze B me Szé Fer me S Er Szilá Gé Szomah Ist me Szom Dez Szőll Zsigmo Táb Kor Táb Rób me Ti Szanis me Újv Pét Vár Dáni Vázso Vil me Vé Józs We Juli Welt Jak Zs Bé Orszá Statiszti Hiva 1910 év kiad hivata kimutat szer Magyarorszá 1 szerkes hírlap kö v zsi

15152

CÍM Ujság

SZÓC Újságí zs sze ma újságírá u zs polgárosulás kezdő z lapszerke Magyarorsz K He v 1 ki U szépirod la 1843 rabbi-szerke Steinh Ja u a ra Pozson r i Hí c jelente litogra la élcl Zeitg c Vi festőmű Pes 1 Neus A 1 polit l szerkeszt na elter Pressbu Zeitun 1848 Jeit L Ar szerkeszt Pat polit szépirod la kés 1860 ke p Ar Zeitun 1849 Th polit l indí I la mindö je Lu 1 Lap szerkeszte 1 Ma Vilá 1 ma szolgálat Debatt Bécs Ké Andr G kül sajtóosztály veze l Ká 1 Pe szerkeszt Fri Qu szépirod évkön Vi festőmű ötv éve Laciko élcla Ch Zsig 1862-6 Pe szerkeszt Ma Vidé Lap 1863-7 p Ungaris Fremdenbla kőnyomat Ma Híra kiegy korszak legkimagas publicis M v Pe L főszerkeszt id dolgo fi Zsig k emancipá mege idő e legjelentő publicis Ad emancip egy köve legkitű t újság publicis Pe L szerkes szék Veigels N Pe Journa p B Zsigm Napjai p e se sorak azo zsidószárma újságíró publicisták számot munk le ma napisajtó E Alexa Ber A Sá Poz B I Olaszor Bal Á me Sz Ba B Ár B Izi m B L Bécs-Poz Bá L m m Be O B me Hen L Be Bogd m B Sá B Sá m Cs H Diener-D Jó P D L m Fa m F D Nagyv Fe G Fe Sán Fen Fe Szab F Mih Fried Tiva Fut G m G A Gel m Gel Osz Ö Ger Gy Gö Fe G S H Mih Hat La He J Heg Ná Nagyv He Jó m He L m Holits F m Ign K m Ka I Be Kál Izi Ke Si Kes Jó m P K Ta K Gy K Mi m Kul Zsig me Sz An K Ö Lak Lás Lá Tiva L Mik L Be Len E Le Hen Li Koloz Li m Ma L Mos M m Ma Koloz Ma me Nagyv Mandov Ric m M Jó Újv Má Jó m Má Mi M E Mi An M Izi Mo Fer Mo J Nad E N Sán Nem Am m O Pal La D m Pa Be m P Pás Ár Pás Jó Sz Pei I m Po Jó Mos Pur L m Sám Rabino Mári R Fer Ré B Ré Mih La Ruttkai-Rotha M m Re R Mik Salusin I Sas Á m Schi Mi Si Zsig m Sebes Kár S Zsig m Silbers Ö Ad Sta Jó S Al m Szab Sá Mos S Koloz Sz Ká m ,Szat Sz m Sz m Sz Fe m E Szil G Szoma Is m Szo De Szől Zsigm Tá Ko Tá Ró m T Szani m Új Pé Vá Dán Vázs Vi m V Józ W Jul Wel Ja Z B Orsz Statiszt Hiv 191 é kia hivat kimuta sze Magyarorsz szerke hírla k zs

1515

CÍ Ujsá

SZÓ Újság z sz m újságír z polgárosulá kezd lapszerk Magyarors H k szépiro l 184 rabbi-szerk Stein J r Pozso H jelent litogr l élc Zeit V festőm Pe Neu poli szerkesz n elte Pressb Zeitu 184 Jei A szerkesz Pa poli szépiro l ké 186 k A Zeitu 184 T poli ind l mind j L La szerkeszt M Vil m szolgála Debat Béc K And kü sajtóosztál vez K P szerkesz Fr Q szépiro évkö V festőm öt év Lacik élcl C Zsi 1862- P szerkesz M Vid La 1863- Ungari Fremdenbl kőnyoma M Hír kieg korsza legkimaga publici P főszerkesz i dolg f Zsi emancip meg id legjelent publici A emanci eg köv legkit újsá publici P szerke szé Veigel P Journ Zsig Napja s sora az zsidószárm újságír publicistá számo mun l m napisajt Alex Be S Po Olaszo Ba m S B Á Iz Bécs-Po B B m He B Bog S S C Diener- J F Nagy F F Sá Fe F Sza Mi Frie Tiv Fu Ge Ge Os Ge G G F Mi Ha L H He N Nagy H J H Holit Ig K B Ká Iz K S Ke J T G M Ku Zsi m S A La Lá L Tiv Mi B Le L He L Kolo L M Mo M Kolo M m Nagy Mando Ri J Új M J M M M A Iz M Fe M Na Sá Ne A Pa L P B Pá Á Pá J S Pe P J Mo Pu Sá Rabin Már Fe R R Mi L Ruttkai-Roth R Mi Salusi Sa Sch M S Zsi Sebe Ká Zsi Silber A St J A Sza S Mo Kolo S K ,Sza S S S F Szi Szom I Sz D Sző Zsig T K T R Szan Ú P V Dá Váz V Jó Ju We J Ors Statisz Hi 19 ki hiva kimut sz Magyarors szerk hírl z