15158.htm

CÍMSZÓ: Ujvári

SZEMÉLYNÉV: Ujvári Imre

SZÓCIKK: Újvári, 1. Imre, író és újságíró, szül. Szegeden 1902. U. Péter fia. Tanulmányainak elvégzése után újságíró lett. Előbb Kolozsváron, majd Pozsonyban volt újságíró, azután Párizsba költözött, ahol esztendőkig élt, mint laptudósító. Novellái főleg francia folyóiratokban jelentek meg. E lexikon segédszerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5158. címszó a lexikon => 922. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15158.htm

CÍMSZÓ: Ujvári

SZEMÉLYNÉV: Ujvári Imre

SZÓCIKK: Újvári, 1. Imre, író és újságíró, szül. Szegeden 1902. U. Péter fia. Tanulmányainak elvégzése után újságíró lett. Előbb Kolozsváron, majd Pozsonyban volt újságíró, azután Párizsba költözött, ahol esztendőkig élt, mint laptudósító. Novellái főleg francia folyóiratokban jelentek meg. E lexikon segédszerkesztője.

15158.ht

CÍMSZÓ Ujvár

SZEMÉLYNÉV Ujvár Imr

SZÓCIKK Újvári 1 Imre ír é újságíró szül Szegede 1902 U Péte fia Tanulmányaina elvégzés utá újságír lett Előb Kolozsváron maj Pozsonyba vol újságíró azutá Párizsb költözött aho esztendőki élt min laptudósító Novellá főle franci folyóiratokba jelente meg lexiko segédszerkesztője

15158.h

CÍMSZ Ujvá

SZEMÉLYNÉ Ujvá Im

SZÓCIK Újvár Imr í újságír szü Szeged 190 Pét fi Tanulmányain elvégzé ut újságí let Elő Kolozsváro ma Pozsonyb vo újságír azut Párizs költözöt ah esztendők él mi laptudósít Novell fől franc folyóiratokb jelent me lexik segédszerkesztőj

15158.

CÍMS Ujv

SZEMÉLYN Ujv I

SZÓCI Újvá Im újságí sz Szege 19 Pé f Tanulmányai elvégz u újság le El Kolozsvár m Pozsony v újságí azu Páriz költözö a esztendő é m laptudósí Novel fő fran folyóiratok jelen m lexi segédszerkesztő

15158

CÍM Uj

SZEMÉLY Uj

SZÓC Újv I újság s Szeg 1 P Tanulmánya elvég újsá l E Kolozsvá Pozson újság az Pári költöz esztend laptudós Nove f fra folyóirato jele lex segédszerkeszt

1515

CÍ U

SZEMÉL U

SZÓ Új újsá Sze Tanulmány elvé újs Kolozsv Pozso újsá a Pár költö eszten laptudó Nov fr folyóirat jel le segédszerkesz