15164.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Ábrahám

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Ábrahám

SZÓCIKK: Ullmann, 1. Ábrahám, lakompaki rabbi, szül. 1791. 1810-ben jesivát vezetett Tapolcsányon, 1820. szabadkai rabbi lett és 1824. a lakompaki rabbiszékbe került atyja utódjául. Tudományos levelezésben állott Szófer Móse (l. o.) pozsonyi rabbival, aki nagy gáónnak ismerte el. 1826-ban kiadta Divré Ros c. atyja művét, saját írásaival együtt. 1849-ben halt meg és 60 évvel halála után adták ki összegyűjtött responsumait Bész Ávróhóm címmel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5164. címszó a lexikon => 924. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15164.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Ábrahám

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Ábrahám

SZÓCIKK: Ullmann, 1. Ábrahám, lakompaki rabbi, szül. 1791. 1810-ben jesivát vezetett Tapolcsányon, 1820. szabadkai rabbi lett és 1824. a lakompaki rabbiszékbe került atyja utódjául. Tudományos levelezésben állott Szófer Móse l. o. pozsonyi rabbival, aki nagy gáónnak ismerte el. 1826-ban kiadta Divré Ros c. atyja művét, saját írásaival együtt. 1849-ben halt meg és 60 évvel halála után adták ki összegyűjtött responsumait Bész Ávróhóm címmel.

15164.ht

CÍMSZÓ Ullman Ábrahá

SZEMÉLYNÉV Ullman Ábrahá

SZÓCIKK Ullmann 1 Ábrahám lakompak rabbi szül 1791 1810-be jesivá vezetet Tapolcsányon 1820 szabadka rabb let é 1824 lakompak rabbiszékb kerül atyj utódjául Tudományo levelezésbe állot Szófe Mós l o pozsony rabbival ak nag gáónna ismert el 1826-ba kiadt Divr Ro c atyj művét sajá írásaiva együtt 1849-be hal me é 6 évve halál utá adtá k összegyűjtöt responsumai Bés Ávróhó címmel

15164.h

CÍMSZ Ullma Ábrah

SZEMÉLYNÉ Ullma Ábrah

SZÓCIK Ullman Ábrahá lakompa rabb szü 179 1810-b jesiv vezete Tapolcsányo 182 szabadk rab le 182 lakompa rabbiszék kerü aty utódjáu Tudomány levelezésb állo Szóf Mó pozson rabbiva a na gáónn ismer e 1826-b kiad Div R aty művé saj írásaiv együt 1849-b ha m évv halá ut adt összegyűjtö responsuma Bé Ávróh címme

15164.

CÍMS Ullm Ábra

SZEMÉLYN Ullm Ábra

SZÓCI Ullma Ábrah lakomp rab sz 17 1810- jesi vezet Tapolcsány 18 szabad ra l 18 lakomp rabbiszé ker at utódjá Tudomán levelezés áll Szó M pozso rabbiv n gáón isme 1826- kia Di at műv sa írásai együ 1849- h év hal u ad összegyűjt responsum B Ávró címm

15164

CÍM Ull Ábr

SZEMÉLY Ull Ábr

SZÓC Ullm Ábra lakom ra s 1 1810 jes veze Tapolcsán 1 szaba r 1 lakom rabbisz ke a utódj Tudomá levelezé ál Sz pozs rabbi gáó ism 1826 ki D a mű s írása egy 1849 é ha a összegyűj responsu Ávr cím

1516

CÍ Ul Áb

SZEMÉL Ul Áb

SZÓ Ull Ábr lako r 181 je vez Tapolcsá szab lako rabbis k utód Tudom levelez á S poz rabb gá is 182 k m írás eg 184 h összegyű respons Áv cí