15166.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Emil

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Emil

SZÓCIKK: U. Emil (baranyavári), közgazdász, szül. Budapesten 1848., megh. u. o. 1914 jan. Több jelentékeny ipari vállalat vezetőségéhez tartozott és a kereskedelmi világ több jótékony célú és társadalmi intézményének igazgatóságában töltött be vezető szerepet. Fia, U. Ödön, a Bácsmegyei Cukorgyár Rt. igazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5166. címszó a lexikon => 924. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15166.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Emil

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Emil

SZÓCIKK: U. Emil baranyavári , közgazdász, szül. Budapesten 1848., megh. u. o. 1914 jan. Több jelentékeny ipari vállalat vezetőségéhez tartozott és a kereskedelmi világ több jótékony célú és társadalmi intézményének igazgatóságában töltött be vezető szerepet. Fia, U. Ödön, a Bácsmegyei Cukorgyár Rt. igazgatója.

15166.ht

CÍMSZÓ Ullman Emi

SZEMÉLYNÉV Ullman Emi

SZÓCIKK U Emi baranyavár közgazdász szül Budapeste 1848. megh u o 191 jan Töb jelentéken ipar vállala vezetőségéhe tartozot é kereskedelm vilá töb jótékon cél é társadalm intézményéne igazgatóságába töltöt b vezet szerepet Fia U Ödön Bácsmegye Cukorgyá Rt igazgatója

15166.h

CÍMSZ Ullma Em

SZEMÉLYNÉ Ullma Em

SZÓCIK Em baranyavá közgazdás szü Budapest 1848 meg 19 ja Tö jelentéke ipa vállal vezetőségéh tartozo kereskedel vil tö jótéko cé társadal intézményén igazgatóságáb töltö veze szerepe Fi Ödö Bácsmegy Cukorgy R igazgatój

15166.

CÍMS Ullm E

SZEMÉLYN Ullm E

SZÓCI E baranyav közgazdá sz Budapes 184 me 1 j T jelenték ip válla vezetőségé tartoz kereskede vi t jóték c társada intézményé igazgatóságá tölt vez szerep F Öd Bácsmeg Cukorg igazgató

15166

CÍM Ull

SZEMÉLY Ull

SZÓC baranya közgazd s Budape 18 m jelenté i váll vezetőség tarto keresked v jóté társad intézmény igazgatóság töl ve szere Ö Bácsme Cukor igazgat

1516

CÍ Ul

SZEMÉL Ul

SZÓ barany közgaz Budap 1 jelent vál vezetősé tart kereske jót társa intézmén igazgatósá tö v szer Bácsm Cuko igazga