15173.htm

CÍMSZÓ: Ungár

SZEMÉLYNÉV: Ungár Adolf

SZÓCIKK: 2. U. II. Adolf, jogi szakíró, Obesenyőn 1877. Tanulmányainak befejezése után Temesváron ügyvédi irodát nyitott és azóta élénk közéleti tevékenységet fejt ki. 1925 óta a Magyar Párt temesvári tagozatának elnöke. Megtervezte a romániai ügyvédi díjszabályzatot, amelyet a kormány jóváhagyott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5173. címszó a lexikon => 925. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15173.htm

CÍMSZÓ: Ungár

SZEMÉLYNÉV: Ungár Adolf

SZÓCIKK: 2. U. II. Adolf, jogi szakíró, Obesenyőn 1877. Tanulmányainak befejezése után Temesváron ügyvédi irodát nyitott és azóta élénk közéleti tevékenységet fejt ki. 1925 óta a Magyar Párt temesvári tagozatának elnöke. Megtervezte a romániai ügyvédi díjszabályzatot, amelyet a kormány jóváhagyott.

15173.ht

CÍMSZÓ Ungá

SZEMÉLYNÉV Ungá Adol

SZÓCIKK 2 U II Adolf jog szakíró Obesenyő 1877 Tanulmányaina befejezés utá Temesváro ügyvéd irodá nyitot é azót élén közélet tevékenysége fej ki 192 ót Magya Pár temesvár tagozatána elnöke Megtervezt románia ügyvéd díjszabályzatot amelye kormán jóváhagyott

15173.h

CÍMSZ Ung

SZEMÉLYNÉ Ung Ado

SZÓCIK I Adol jo szakír Obeseny 187 Tanulmányain befejezé ut Temesvár ügyvé irod nyito azó élé közéle tevékenység fe k 19 ó Magy Pá temesvá tagozatán elnök Megtervez románi ügyvé díjszabályzato amely kormá jóváhagyot

15173.

CÍMS Un

SZEMÉLYN Un Ad

SZÓCI Ado j szakí Obesen 18 Tanulmányai befejez u Temesvá ügyv iro nyit az él közél tevékenysé f 1 Mag P temesv tagozatá elnö Megterve román ügyv díjszabályzat amel korm jóváhagyo

15173

CÍM U

SZEMÉLY U A

SZÓC Ad szak Obese 1 Tanulmánya befeje Temesv ügy ir nyi a é közé tevékenys Ma temes tagozat eln Megterv romá ügy díjszabályza ame kor jóváhagy

1517SZEMÉL

SZÓ A sza Obes Tanulmány befej Temes üg i ny köz tevékeny M teme tagoza el Megter rom üg díjszabályz am ko jóváhag