15174.htm

CÍMSZÓ: Ungár

SZEMÉLYNÉV: Ungár Béla

SZÓCIKK: 3. U. Béla, ügyvéd, szül. Nagytétényben 1899 máj. 25. A prágai «Selbstwehr» és az érsekújvári «Útmutató» c. cionista újságok állandó munkatársa volt. Két éven át (1925-26) szerkesztette a Zsidó Szemlét, 1920-22-ig a csehszlovákiai cionista szövetségnek, a következő évben a Magyar Cionista Szövetségnek a titkára volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5174. címszó a lexikon => 925. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15174.htm

CÍMSZÓ: Ungár

SZEMÉLYNÉV: Ungár Béla

SZÓCIKK: 3. U. Béla, ügyvéd, szül. Nagytétényben 1899 máj. 25. A prágai Selbstwehr és az érsekújvári Útmutató c. cionista újságok állandó munkatársa volt. Két éven át 1925-26 szerkesztette a Zsidó Szemlét, 1920-22-ig a csehszlovákiai cionista szövetségnek, a következő évben a Magyar Cionista Szövetségnek a titkára volt.

15174.ht

CÍMSZÓ Ungá

SZEMÉLYNÉV Ungá Bél

SZÓCIKK 3 U Béla ügyvéd szül Nagytéténybe 189 máj 25 prága Selbstweh é a érsekújvár Útmutat c cionist újságo álland munkatárs volt Ké éve á 1925-2 szerkesztett Zsid Szemlét 1920-22-i csehszlovákia cionist szövetségnek következ évbe Magya Cionist Szövetségne titkár volt

15174.h

CÍMSZ Ung

SZEMÉLYNÉ Ung Bé

SZÓCIK Bél ügyvé szü Nagytétényb 18 má 2 prág Selbstwe érsekújvá Útmuta cionis újság állan munkatár vol K év 1925- szerkesztet Zsi Szemlé 1920-22- csehszlováki cionis szövetségne követke évb Magy Cionis Szövetségn titká vol

15174.

CÍMS Un

SZEMÉLYN Un B

SZÓCI Bé ügyv sz Nagytétény 1 m prá Selbstw érsekújv Útmut cioni újsá álla munkatá vo é 1925 szerkeszte Zs Szeml 1920-22 csehszlovák cioni szövetségn követk év Mag Cioni Szövetség titk vo

15174

CÍM U

SZEMÉLY U

SZÓC B ügy s Nagytétén pr Selbst érsekúj Útmu cion újs áll munkat v 192 szerkeszt Z Szem 1920-2 csehszlová cion szövetség követ é Ma Cion Szövetsé tit v

1517SZEMÉL

SZÓ üg Nagytété p Selbs érsekú Útm cio új ál munka 19 szerkesz Sze 1920- csehszlov cio szövetsé köve M Cio Szövets ti