15177.htm

CÍMSZÓ: Ungár

SZEMÉLYNÉV: Ungár Simon

SZÓCIKK: "6. U. Simon, rabbi, szül. Nagykárolyban (Szatmár vm.) 1863 márc. 11. 1881-1891-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1890-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1892. pedig rabbivá. Ugyanakkor a szekszárdi hitközség rabbija lett; 1901 óta eszéki főrabbi. Műve: A Bereschit rabba exegézise (Budapest 1890). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében és a Hacofeben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5177. címszó a lexikon => 925. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15177.htm

CÍMSZÓ: Ungár

SZEMÉLYNÉV: Ungár Simon

SZÓCIKK: 6. U. Simon, rabbi, szül. Nagykárolyban Szatmár vm. 1863 márc. 11. 1881-1891-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1890-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1892. pedig rabbivá. Ugyanakkor a szekszárdi hitközség rabbija lett; 1901 óta eszéki főrabbi. Műve: A Bereschit rabba exegézise Budapest 1890 . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében és a Hacofeben jelentek meg.

15177.ht

CÍMSZÓ Ungá

SZEMÉLYNÉV Ungá Simo

SZÓCIKK 6 U Simon rabbi szül Nagykárolyba Szatmá vm 186 márc 11 1881-1891-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1890-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1892 pedi rabbivá Ugyanakko szekszárd hitközsé rabbij lett 190 ót eszék főrabbi Műve Bereschi rabb exegézis Budapes 189 Cikke Magya Zsid Szemlébe é Hacofebe jelente meg

15177.h

CÍMSZ Ung

SZEMÉLYNÉ Ung Sim

SZÓCIK Simo rabb szü Nagykárolyb Szatm v 18 már 1 1881-1891- vo budapes Rabbikép növendék 1890-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv Ugyanakk szekszár hitközs rabbi let 19 ó eszé főrabb Műv Beresch rab exegézi Budape 18 Cikk Magy Zsi Szemléb Hacofeb jelent me

15177.

CÍMS Un

SZEMÉLYN Un Si

SZÓCI Sim rab sz Nagykároly Szat 1 má 1881-1891 v budape Rabbiké növendé 1890- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi Ugyanak szekszá hitköz rabb le 1 esz főrab Mű Beresc ra exegéz Budap 1 Cik Mag Zs Szemlé Hacofe jelen m

15177

CÍM U

SZEMÉLY U S

SZÓC Si ra s Nagykárol Sza m 1881-189 budap Rabbik növend 1890 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Ugyana szeksz hitkö rab l es főra M Beres r exegé Buda Ci Ma Z Szeml Hacof jele

1517SZEMÉL

SZÓ S r Nagykáro Sz 1881-18 buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab Ugyan szeks hitk ra e főr Bere exeg Bud C M Szem Haco jel