15180.htm

CÍMSZÓ: Unger

SZEMÉLYNÉV: Unger Joachim

SZÓCIKK: "Unger Joachim Jacob, rabbi, szül. Homonnán 1826 nov. 25., megh. Iglauban. Szülővárosa jesiváján és a berlini egyetemen tanult s u. o. filozófiai doktorátust szerzett, majd 1860-tól kezdve Iglauban volt főrabbi. Számos tanulmányán kívül fontosabb művei: Hebräische Philologie und biblische Exegese (1864, a Mannheimer-Albumban); Bemerkungen über die phönizischen Opfertafeln von Marseille und Carthago (a Deutsche Morgenländische Gesellschaft XXIV. kötetében); Die Judenfrage in Preussen (1874); Patriotische Cazual-Reden (1881 és 1899); Dichtungen (1885); Fest- und Sabbath-Predicten (1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5180. címszó a lexikon => 925. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15180.htm

CÍMSZÓ: Unger

SZEMÉLYNÉV: Unger Joachim

SZÓCIKK: Unger Joachim Jacob, rabbi, szül. Homonnán 1826 nov. 25., megh. Iglauban. Szülővárosa jesiváján és a berlini egyetemen tanult s u. o. filozófiai doktorátust szerzett, majd 1860-tól kezdve Iglauban volt főrabbi. Számos tanulmányán kívül fontosabb művei: Hebräische Philologie und biblische Exegese 1864, a Mannheimer-Albumban ; Bemerkungen über die phönizischen Opfertafeln von Marseille und Carthago a Deutsche Morgenländische Gesellschaft XXIV. kötetében ; Die Judenfrage in Preussen 1874 ; Patriotische Cazual-Reden 1881 és 1899 ; Dichtungen 1885 ; Fest- und Sabbath-Predicten 1903 .

15180.ht

CÍMSZÓ Unge

SZEMÉLYNÉV Unge Joachi

SZÓCIKK Unge Joachi Jacob rabbi szül Homonná 182 nov 25. megh Iglauban Szülőváros jesivájá é berlin egyeteme tanul u o filozófia doktorátus szerzett maj 1860-tó kezdv Iglauba vol főrabbi Számo tanulmányá kívü fontosab művei Hebräisch Philologi un biblisch Exeges 1864 Mannheimer-Albumba Bemerkunge übe di phönizische Opfertafel vo Marseill un Carthag Deutsch Morgenländisch Gesellschaf XXIV kötetébe Di Judenfrag i Preusse 187 Patriotisch Cazual-Rede 188 é 189 Dichtunge 188 Fest un Sabbath-Predicte 190

15180.h

CÍMSZ Ung

SZEMÉLYNÉ Ung Joach

SZÓCIK Ung Joach Jaco rabb szü Homonn 18 no 25 meg Iglauba Szülőváro jesiváj berli egyetem tanu filozófi doktorátu szerzet ma 1860-t kezd Iglaub vo főrabb Szám tanulmány kív fontosa műve Hebräisc Philolog u biblisc Exege 186 Mannheimer-Albumb Bemerkung üb d phönizisch Opfertafe v Marseil u Cartha Deutsc Morgenländisc Gesellscha XXI kötetéb D Judenfra Preuss 18 Patriotisc Cazual-Red 18 18 Dichtung 18 Fes u Sabbath-Predict 19

15180.

CÍMS Un

SZEMÉLYN Un Joac

SZÓCI Un Joac Jac rab sz Homon 1 n 2 me Iglaub Szülővár jesivá berl egyete tan filozóf doktorát szerze m 1860- kez Iglau v főrab Szá tanulmán kí fontos műv Hebräis Philolo biblis Exeg 18 Mannheimer-Album Bemerkun ü phönizisc Opfertaf Marsei Carth Deuts Morgenländis Gesellsch XX köteté Judenfr Preus 1 Patriotis Cazual-Re 1 1 Dichtun 1 Fe Sabbath-Predic 1

15180

CÍM U

SZEMÉLY U Joa

SZÓC U Joa Ja ra s Homo m Iglau Szülővá jesiv ber egyet ta filozó doktorá szerz 1860 ke Igla főra Sz tanulmá k fonto mű Hebräi Philol bibli Exe 1 Mannheimer-Albu Bemerku phönizis Opferta Marse Cart Deut Morgenländi Gesellsc X kötet Judenf Preu Patrioti Cazual-R Dichtu F Sabbath-Predi

1518



SZEMÉL Jo

SZÓ Jo J r Hom Igla Szülőv jesi be egye t filoz doktor szer 186 k Igl főr S tanulm font m Hebrä Philo bibl Ex Mannheimer-Alb Bemerk phönizi Opfert Mars Car Deu Morgenländ Gesells köte Juden Pre Patriot Cazual- Dicht Sabbath-Pred