15185.htm

CÍMSZÓ: Unterberg

SZEMÉLYNÉV: Unterberg Hugó

SZÓCIKK: "Unterberg Hugó, orvos, szül. Budapesten 1877 júl. 3. U. o. végezte tanulmányait, majd külföldi tanulmányútjáról visszatérve, 1916. egyetemi magántanár lett a sebészetből. Tanulmányai hazai és külföldi orvosi szakfolyóiratokban jelennek meg. Önállóan megjelent értekezései: Praktischer Wert der functionellen Nieren-Untersuchungen (1908); Újabb adatok a vesék működésének összehasonlítására (1909); Die operative Heilung der rebellischen Cystitichen (1913); Adatok a gonococcus biológiájához (1915); A fülmirigy-túltengések (1923) stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5185. címszó a lexikon => 928. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15185.htm

CÍMSZÓ: Unterberg

SZEMÉLYNÉV: Unterberg Hugó

SZÓCIKK: Unterberg Hugó, orvos, szül. Budapesten 1877 júl. 3. U. o. végezte tanulmányait, majd külföldi tanulmányútjáról visszatérve, 1916. egyetemi magántanár lett a sebészetből. Tanulmányai hazai és külföldi orvosi szakfolyóiratokban jelennek meg. Önállóan megjelent értekezései: Praktischer Wert der functionellen Nieren-Untersuchungen 1908 ; Újabb adatok a vesék működésének összehasonlítására 1909 ; Die operative Heilung der rebellischen Cystitichen 1913 ; Adatok a gonococcus biológiájához 1915 ; A fülmirigy-túltengések 1923 stb.

15185.ht

CÍMSZÓ Unterber

SZEMÉLYNÉV Unterber Hug

SZÓCIKK Unterber Hugó orvos szül Budapeste 187 júl 3 U o végezt tanulmányait maj külföld tanulmányútjáró visszatérve 1916 egyetem magántaná let sebészetből Tanulmánya haza é külföld orvos szakfolyóiratokba jelenne meg Önállóa megjelen értekezései Praktische Wer de functionelle Nieren-Untersuchunge 190 Újab adato vesé működéséne összehasonlításár 190 Di operativ Heilun de rebellische Cystitiche 191 Adato gonococcu biológiájáho 191 fülmirigy-túltengése 192 stb

15185.h

CÍMSZ Unterbe

SZEMÉLYNÉ Unterbe Hu

SZÓCIK Unterbe Hug orvo szü Budapest 18 jú végez tanulmányai ma külföl tanulmányútjár visszatérv 191 egyete magántan le sebészetbő Tanulmány haz külföl orvo szakfolyóiratokb jelenn me Önálló megjele értekezése Praktisch We d functionell Nieren-Untersuchung 19 Úja adat ves működésén összehasonlításá 19 D operati Heilu d rebellisch Cystitich 19 Adat gonococc biológiájáh 19 fülmirigy-túltengés 19 st

15185.

CÍMS Unterb

SZEMÉLYN Unterb H

SZÓCI Unterb Hu orv sz Budapes 1 j vége tanulmánya m külfö tanulmányútjá visszatér 19 egyet magánta l sebészetb Tanulmán ha külfö orv szakfolyóiratok jelen m Önáll megjel értekezés Praktisc W functionel Nieren-Untersuchun 1 Új ada ve működésé összehasonlítás 1 operat Heil rebellisc Cystitic 1 Ada gonococ biológiájá 1 fülmirigy-túltengé 1 s

15185

CÍM Unter

SZEMÉLY Unter

SZÓC Unter H or s Budape vég tanulmány külf tanulmányútj visszaté 1 egye magánt sebészet Tanulmá h külf or szakfolyóirato jele Önál megje értekezé Praktis functione Nieren-Untersuchu Ú ad v működés összehasonlítá opera Hei rebellis Cystiti Ad gonoco biológiáj fülmirigy-túlteng

1518

CÍ Unte

SZEMÉL Unte

SZÓ Unte o Budap vé tanulmán kül tanulmányút visszat egy magán sebésze Tanulm kül o szakfolyóirat jel Öná megj értekez Prakti function Nieren-Untersuch a működé összehasonlít oper He rebelli Cystit A gonoc biológiá fülmirigy-túlten