15189.htm

CÍMSZÓ: Urbach

SZEMÉLYNÉV: Urbach Henrik

SZÓCIKK: Urbach Henrik, rabbi, szül. Morafkán (Szilézia) 1872 szept. 29.1894-904-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, 1903. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1905. pedig rabbivá. Előbb Dolna Tuzlán volt rabbi, 1909 óta zimonyi főrabbi. Műve: Commentarius R. Mosis Maimuni in Mischnam ad tractatum Schabbath Cap. XIII- XVIII. (Budapest 1893).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5189. címszó a lexikon => 928. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15189.htm

CÍMSZÓ: Urbach

SZEMÉLYNÉV: Urbach Henrik

SZÓCIKK: Urbach Henrik, rabbi, szül. Morafkán Szilézia 1872 szept. 29.1894-904-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, 1903. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1905. pedig rabbivá. Előbb Dolna Tuzlán volt rabbi, 1909 óta zimonyi főrabbi. Műve: Commentarius R. Mosis Maimuni in Mischnam ad tractatum Schabbath Cap. XIII- XVIII. Budapest 1893 .

15189.ht

CÍMSZÓ Urbac

SZEMÉLYNÉV Urbac Henri

SZÓCIKK Urbac Henrik rabbi szül Morafká Szilézi 187 szept 29.1894-904-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1903 avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1905 pedi rabbivá Előb Doln Tuzlá vol rabbi 190 ót zimony főrabbi Műve Commentariu R Mosi Maimun i Mischna a tractatu Schabbat Cap XIII XVIII Budapes 189

15189.h

CÍMSZ Urba

SZEMÉLYNÉ Urba Henr

SZÓCIK Urba Henri rabb szü Morafk Sziléz 18 szep 29.1894-904- vo budapes Rabbikép növendék 190 avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Elő Dol Tuzl vo rabb 19 ó zimon főrabb Műv Commentari Mos Maimu Mischn tractat Schabba Ca XII XVII Budape 18

15189.

CÍMS Urb

SZEMÉLYN Urb Hen

SZÓCI Urb Henr rab sz Moraf Szilé 1 sze 29.1894-904 v budape Rabbiké növendé 19 avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi El Do Tuz v rab 1 zimo főrab Mű Commentar Mo Maim Misch tracta Schabb C XI XVI Budap 1

15189

CÍM Ur

SZEMÉLY Ur He

SZÓC Ur Hen ra s Mora Szil sz 29.1894-90 budap Rabbik növend 1 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E D Tu ra zim főra M Commenta M Mai Misc tract Schab X XV Buda

1518

CÍ U

SZEMÉL U H

SZÓ U He r Mor Szi s 29.1894-9 buda Rabbi növen av bölcsészdok Budape rab T r zi főr Comment Ma Mis trac Scha X Bud