15190.htm

CÍMSZÓ: Uriás-levél

SZÓCIKK: "Uriás-levél. Uriás bibliai alak, Dávid király hadvezére; férje Batsébának, kit Dávid megszeretett. A király, hogy Batsébát elnyerhesse, Uriást elküldötte egy levéllel Jóábhoz, a főhadvezérhez, melyben megparancsolta, hogy a levél átadóját, az ütközet legveszélyesebb pontjára küldje ki, hogy halála biztos legyen. Uriás tényleg elesett. Azért nevezik az effajta levelet, melyet az átadó saját hátrányára kézbesít, U.-nek."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5190. címszó a lexikon => 928. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15190.htm

CÍMSZÓ: Uriás-levél

SZÓCIKK: Uriás-levél. Uriás bibliai alak, Dávid király hadvezére; férje Batsébának, kit Dávid megszeretett. A király, hogy Batsébát elnyerhesse, Uriást elküldötte egy levéllel Jóábhoz, a főhadvezérhez, melyben megparancsolta, hogy a levél átadóját, az ütközet legveszélyesebb pontjára küldje ki, hogy halála biztos legyen. Uriás tényleg elesett. Azért nevezik az effajta levelet, melyet az átadó saját hátrányára kézbesít, U.-nek.

15190.ht

CÍMSZÓ Uriás-levé

SZÓCIKK Uriás-levél Uriá biblia alak Dávi királ hadvezére férj Batsébának ki Dávi megszeretett király hog Batsébá elnyerhesse Uriás elküldött eg levélle Jóábhoz főhadvezérhez melybe megparancsolta hog levé átadóját a ütköze legveszélyeseb pontjár küldj ki hog halál bizto legyen Uriá tényle elesett Azér nevezi a effajt levelet melye a átad sajá hátrányár kézbesít U.-nek

15190.h

CÍMSZ Uriás-lev

SZÓCIK Uriás-levé Uri bibli ala Dáv kirá hadvezér fér Batsébána k Dáv megszeretet királ ho Batséb elnyerhess Uriá elküldöt e levéll Jóábho főhadvezérhe melyb megparancsolt ho lev átadójá ütköz legveszélyese pontjá küld k ho halá bizt legye Uri tényl eleset Azé nevez effaj levele mely áta saj hátrányá kézbesí U.-ne

15190.

CÍMS Uriás-le

SZÓCI Uriás-lev Ur bibl al Dá kir hadvezé fé Batsébán Dá megszerete kirá h Batsé elnyerhes Uri elküldö levél Jóábh főhadvezérh mely megparancsol h le átadój ütkö legveszélyes pontj kül h hal biz legy Ur tény elese Az neve effa level mel át sa hátrány kézbes U.-n

15190

CÍM Uriás-l

SZÓC Uriás-le U bib a D ki hadvez f Batsébá D megszeret kir Bats elnyerhe Ur elküld levé Jóáb főhadvezér mel megparancso l átadó ütk legveszélye pont kü ha bi leg U tén eles A nev eff leve me á s hátrán kézbe U.-

1519

CÍ Uriás-

SZÓ Uriás-l bi k hadve Batséb megszere ki Bat elnyerh U elkül lev Jóá főhadvezé me megparancs átad üt legveszély pon k h b le té ele ne ef lev m hátrá kézb U.