15195.htm

CÍMSZÓ: Utolsó próféták

SZÓCIKK: Utolsó próféták (neviim acharónim), azok a próféták, kiknek könyve hátrább került a kánonban, mint a történeti prófétáké. Lehet, hogy a héber kifejezés voltaképp azt jelenti, hogy az utolsó dolgokról szóló (eschatológikus), jövőbe tekintő próféták. Ide tartoznak: Ezsajás (Jesája), Jeremiás, Ezékiel (Jechezkél) és a tizenkét (kisebb) próféta. Koruk kb. 270 esztendőre terjed.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5195. címszó a lexikon => 929. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15195.htm

CÍMSZÓ: Utolsó próféták

SZÓCIKK: Utolsó próféták neviim acharónim , azok a próféták, kiknek könyve hátrább került a kánonban, mint a történeti prófétáké. Lehet, hogy a héber kifejezés voltaképp azt jelenti, hogy az utolsó dolgokról szóló eschatológikus , jövőbe tekintő próféták. Ide tartoznak: Ezsajás Jesája , Jeremiás, Ezékiel Jechezkél és a tizenkét kisebb próféta. Koruk kb. 270 esztendőre terjed.

15195.ht

CÍMSZÓ Utols prófétá

SZÓCIKK Utols prófétá nevii acharóni azo próféták kikne könyv hátráb kerül kánonban min történet prófétáké Lehet hog hébe kifejezé voltakép az jelenti hog a utols dolgokró szól eschatológiku jövőb tekint próféták Id tartoznak Ezsajá Jesáj Jeremiás Ezékie Jechezké é tizenké kiseb próféta Koru kb 27 esztendőr terjed

15195.h

CÍMSZ Utol prófét

SZÓCIK Utol prófét nevi acharón az prófétá kikn köny hátrá kerü kánonba mi történe próféták Lehe ho héb kifejez voltaké a jelent ho utol dolgokr szó eschatológik jövő tekin prófétá I tartozna Ezsaj Jesá Jeremiá Ezéki Jechezk tizenk kise prófét Kor k 2 esztendő terje

15195.

CÍMS Uto prófé

SZÓCI Uto prófé nev acharó a prófét kik kön hátr ker kánonb m történ prófétá Leh h hé kifeje voltak jelen h uto dolgok sz eschatológi jöv teki prófét tartozn Ezsa Jes Jeremi Ezék Jechez tizen kis prófé Ko esztend terj

15195

CÍM Ut próf

SZÓC Ut próf ne achar prófé ki kö hát ke kánon törté prófét Le h kifej volta jele ut dolgo s eschatológ jö tek prófé tartoz Ezs Je Jerem Ezé Jeche tize ki próf K eszten ter

1519

CÍ U pró

SZÓ U pró n acha próf k k há k káno tört prófé L kife volt jel u dolg eschatoló j te próf tarto Ez J Jere Ez Jech tiz k pró eszte te