15198.htm

CÍMSZÓ: Vaáni szefilószi

SZÓCIKK: Vaáni szefilószi (h.). Magyarul: Én imádkozom, a 69. Zsoltár 14. versének kezdete. E verset mondják a szombat délutáni, az ünnep délelőtti istentiszteleten Tóra kivétel előtt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5198. címszó a lexikon => 930. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15198.htm

CÍMSZÓ: Vaáni szefilószi

SZÓCIKK: Vaáni szefilószi h. . Magyarul: Én imádkozom, a 69. Zsoltár 14. versének kezdete. E verset mondják a szombat délutáni, az ünnep délelőtti istentiszteleten Tóra kivétel előtt.

15198.ht

CÍMSZÓ Vaán szefilósz

SZÓCIKK Vaán szefilósz h Magyarul É imádkozom 69 Zsoltá 14 verséne kezdete verse mondjá szomba délutáni a ünne délelőtt istentisztelete Tór kivéte előtt

15198.h

CÍMSZ Vaá szefilós

SZÓCIK Vaá szefilós Magyaru imádkozo 6 Zsolt 1 versén kezdet vers mondj szomb délután ünn délelőt istentisztelet Tó kivét előt

15198.

CÍMS Va szefiló

SZÓCI Va szefiló Magyar imádkoz Zsol versé kezde ver mond szom délutá ün délelő istentisztele T kivé elő

15198

CÍM V szefil

SZÓC V szefil Magya imádko Zso vers kezd ve mon szo délut ü délel istentisztel kiv el

1519

CÍ szefi

SZÓ szefi Magy imádk Zs ver kez v mo sz délu déle istentiszte ki e