15204.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Jenő

SZÓCIKK: 3. V. Jenő, közgazdász, szül. Polgárban 1882. A Gazdasági Akadémia elvégzése után néhány évig gyakorlati pályákon működött: 1910-ben a margittai gőzmalmot, 1919. a Margittai Ipari és Kereskedelmi r.-t.-ot, 1922. a Margittai Villanyos Vállalat r.-t.-ot alapította. Vezérigazgatója e vállalatoknak és elnöke a Kereskedelmi Csarnoknak. A zsidó közéletben is tevékenykedik és elnöke a Joint árvagondozó margittai körzetének.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5204. címszó a lexikon => 931. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15204.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Jenő

SZÓCIKK: 3. V. Jenő, közgazdász, szül. Polgárban 1882. A Gazdasági Akadémia elvégzése után néhány évig gyakorlati pályákon működött: 1910-ben a margittai gőzmalmot, 1919. a Margittai Ipari és Kereskedelmi r.-t.-ot, 1922. a Margittai Villanyos Vállalat r.-t.-ot alapította. Vezérigazgatója e vállalatoknak és elnöke a Kereskedelmi Csarnoknak. A zsidó közéletben is tevékenykedik és elnöke a Joint árvagondozó margittai körzetének.

15204.ht

CÍMSZÓ Vadás

SZEMÉLYNÉV Vadás Jen

SZÓCIKK 3 V Jenő közgazdász szül Polgárba 1882 Gazdaság Akadémi elvégzés utá néhán évi gyakorlat pályáko működött 1910-be margitta gőzmalmot 1919 Margitta Ipar é Kereskedelm r.-t.-ot 1922 Margitta Villanyo Vállala r.-t.-o alapította Vezérigazgatój vállalatokna é elnök Kereskedelm Csarnoknak zsid közéletbe i tevékenykedi é elnök Join árvagondoz margitta körzetének

15204.h

CÍMSZ Vadá

SZEMÉLYNÉ Vadá Je

SZÓCIK Jen közgazdás szü Polgárb 188 Gazdasá Akadém elvégzé ut néhá év gyakorla pályák működöt 1910-b margitt gőzmalmo 191 Margitt Ipa Kereskedel r.-t.-o 192 Margitt Villany Vállal r.-t.- alapított Vezérigazgató vállalatokn elnö Kereskedel Csarnokna zsi közéletb tevékenyked elnö Joi árvagondo margitt körzeténe

15204.

CÍMS Vad

SZEMÉLYN Vad J

SZÓCI Je közgazdá sz Polgár 18 Gazdas Akadé elvégz u néh é gyakorl pályá működö 1910- margit gőzmalm 19 Margit Ip Kereskede r.-t.- 19 Margit Villan Válla r.-t. alapítot Vezérigazgat vállalatok eln Kereskede Csarnokn zs közélet tevékenyke eln Jo árvagond margit körzetén

15204

CÍM Va

SZEMÉLY Va

SZÓC J közgazd s Polgá 1 Gazda Akad elvég né gyakor pály működ 1910 margi gőzmal 1 Margi I Keresked r.-t. 1 Margi Villa Váll r.-t alapíto Vezérigazga vállalato el Keresked Csarnok z közéle tevékenyk el J árvagon margi körzeté

1520

CÍ V

SZEMÉL V

SZÓ közgaz Polg Gazd Aka elvé n gyako pál műkö 191 marg gőzma Marg Kereske r.-t Marg Vill Vál r.- alapít Vezérigazg vállalat e Kereske Csarno közél tevékeny e árvago marg körzet