15207.htm

CÍMSZÓ: Vadnai

SZEMÉLYNÉV: Vadnai László

SZÓCIKK: Vadnai László, író, szül. Budapesten 1904 jún. 6. Egyike a legnépszerűbb kabarészerzőknek. 107 színre került egyfelvonásosa közül legnagyobb sikert arattak: Őfensége szobája és Sarzsi. Operettje: Hol jártál az éjszaka? (1929 Városi színház), vígjátéka: Ez az én esetem (ifj Békefti Istvánnal együtt 1929, Belvárosi színház).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5207. címszó a lexikon => 932. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15207.htm

CÍMSZÓ: Vadnai

SZEMÉLYNÉV: Vadnai László

SZÓCIKK: Vadnai László, író, szül. Budapesten 1904 jún. 6. Egyike a legnépszerűbb kabarészerzőknek. 107 színre került egyfelvonásosa közül legnagyobb sikert arattak: Őfensége szobája és Sarzsi. Operettje: Hol jártál az éjszaka? 1929 Városi színház , vígjátéka: Ez az én esetem ifj Békefti Istvánnal együtt 1929, Belvárosi színház .

15207.ht

CÍMSZÓ Vadna

SZEMÉLYNÉV Vadna Lászl

SZÓCIKK Vadna László író szül Budapeste 190 jún 6 Egyik legnépszerűb kabarészerzőknek 10 színr kerül egyfelvonásos közü legnagyob siker arattak Őfenség szobáj é Sarzsi Operettje Ho jártá a éjszaka 192 Város színhá vígjátéka E a é esete if Békeft Istvánna együt 1929 Belváros színhá

15207.h

CÍMSZ Vadn

SZEMÉLYNÉ Vadn Lász

SZÓCIK Vadn Lászl ír szü Budapest 19 jú Egyi legnépszerű kabarészerzőkne 1 szín kerü egyfelvonáso köz legnagyo sike aratta Őfensé szobá Sarzs Operettj H járt éjszak 19 Váro szính vígjáték eset i Békef Istvánn együ 192 Belváro szính

15207.

CÍMS Vad

SZEMÉLYN Vad Lás

SZÓCI Vad Lász í sz Budapes 1 j Egy legnépszer kabarészerzőkn szí ker egyfelvonás kö legnagy sik aratt Őfens szob Sarz Operett jár éjsza 1 Vár szín vígjáté ese Béke István egy 19 Belvár szín

15207

CÍM Va

SZEMÉLY Va Lá

SZÓC Va Lás s Budape Eg legnépsze kabarészerzők sz ke egyfelvoná k legnag si arat Őfen szo Sar Operet já éjsz Vá szí vígját es Bék Istvá eg 1 Belvá szí

1520

CÍ V

SZEMÉL V L

SZÓ V Lá Budap E legnépsz kabarészerző s k egyfelvon legna s ara Őfe sz Sa Opere j éjs V sz vígjá e Bé Istv e Belv sz