15209.htm

CÍMSZÓ: Vágh-Weinmann

SZEMÉLYNÉV: Vágh-Weinmann Mihály

SZÓCIKK: "Vágh-Weinmann, 1. Mihály, festő, szül. Budapesten 1899. 2. V. Nándor testvéröccse. Tanulmányait az Iparművészeti Iskolán kezdte. Tájképeket és figurális tanulmányokat fest. A Műcsarnok 1920-iki tárlatán állított ki először (Borús hangulat). 1924-ben bátyjával gyűjteményes kiállítása volt az Alkotás- Művészházban (Naplemente ; Őszi vetés, stb.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5209. címszó a lexikon => 932. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15209.htm

CÍMSZÓ: Vágh-Weinmann

SZEMÉLYNÉV: Vágh-Weinmann Mihály

SZÓCIKK: Vágh-Weinmann, 1. Mihály, festő, szül. Budapesten 1899. 2. V. Nándor testvéröccse. Tanulmányait az Iparművészeti Iskolán kezdte. Tájképeket és figurális tanulmányokat fest. A Műcsarnok 1920-iki tárlatán állított ki először Borús hangulat . 1924-ben bátyjával gyűjteményes kiállítása volt az Alkotás- Művészházban Naplemente ; Őszi vetés, stb. .

15209.ht

CÍMSZÓ Vágh-Weinman

SZEMÉLYNÉV Vágh-Weinman Mihál

SZÓCIKK Vágh-Weinmann 1 Mihály festő szül Budapeste 1899 2 V Nándo testvéröccse Tanulmányai a Iparművészet Iskolá kezdte Tájképeke é figuráli tanulmányoka fest Műcsarno 1920-ik tárlatá állítot k előszö Ború hangula 1924-be bátyjáva gyűjteménye kiállítás vol a Alkotás Művészházba Naplement Ősz vetés stb

15209.h

CÍMSZ Vágh-Weinma

SZEMÉLYNÉ Vágh-Weinma Mihá

SZÓCIK Vágh-Weinman Mihál fest szü Budapest 189 Nánd testvéröccs Tanulmánya Iparművésze Iskol kezdt Tájképek figurál tanulmányok fes Műcsarn 1920-i tárlat állíto elősz Bor hangul 1924-b bátyjáv gyűjtemény kiállítá vo Alkotá Művészházb Naplemen Ős veté st

15209.

CÍMS Vágh-Weinm

SZEMÉLYN Vágh-Weinm Mih

SZÓCI Vágh-Weinma Mihá fes sz Budapes 18 Nán testvéröcc Tanulmány Iparművész Isko kezd Tájképe figurá tanulmányo fe Műcsar 1920- tárla állít elős Bo hangu 1924- bátyjá gyűjtemén kiállít v Alkot Művészház Napleme Ő vet s

15209

CÍM Vágh-Wein

SZEMÉLY Vágh-Wein Mi

SZÓC Vágh-Weinm Mih fe s Budape 1 Ná testvéröc Tanulmán Iparművés Isk kez Tájkép figur tanulmány f Műcsa 1920 tárl állí elő B hang 1924 bátyj gyűjtemé kiállí Alko Művészhá Naplem ve

1520

CÍ Vágh-Wei

SZEMÉL Vágh-Wei M

SZÓ Vágh-Wein Mi f Budap N testvérö Tanulmá Iparművé Is ke Tájké figu tanulmán Műcs 192 tár áll el han 192 báty gyűjtem kiáll Alk Művészh Naple v