15210.htm

CÍMSZÓ: Vágh-Weinmann

SZEMÉLYNÉV: Vágh-Weinmann Nándor

SZÓCIKK: "2. V. Nándor, festő, szül. Budapesten 1897. Tanulmányait az Iparművészeti Iskolában, a Képzőművészeti Főiskolán,majd Bécsben végezte. A Műcsarnok 1928-iki tárlatán szerepelt először tájképekkel (November; Alkony). Főleg tájképeket fest, melyekre Katona Nándor volt hatással. 1924-ben gyűjteményes kiállítást rendezett az Alkotás- Művészházban (Önarckép ; Szobasarok, stb.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5210. címszó a lexikon => 932. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15210.htm

CÍMSZÓ: Vágh-Weinmann

SZEMÉLYNÉV: Vágh-Weinmann Nándor

SZÓCIKK: 2. V. Nándor, festő, szül. Budapesten 1897. Tanulmányait az Iparművészeti Iskolában, a Képzőművészeti Főiskolán,majd Bécsben végezte. A Műcsarnok 1928-iki tárlatán szerepelt először tájképekkel November; Alkony . Főleg tájképeket fest, melyekre Katona Nándor volt hatással. 1924-ben gyűjteményes kiállítást rendezett az Alkotás- Művészházban Önarckép ; Szobasarok, stb.

15210.ht

CÍMSZÓ Vágh-Weinman

SZEMÉLYNÉV Vágh-Weinman Nándo

SZÓCIKK 2 V Nándor festő szül Budapeste 1897 Tanulmányai a Iparművészet Iskolában Képzőművészet Főiskolán,maj Bécsbe végezte Műcsarno 1928-ik tárlatá szerepel előszö tájképekke November Alkon Főle tájképeke fest melyekr Katon Nándo vol hatással 1924-be gyűjteménye kiállítás rendezet a Alkotás Művészházba Önarcké Szobasarok stb

15210.h

CÍMSZ Vágh-Weinma

SZEMÉLYNÉ Vágh-Weinma Nánd

SZÓCIK Nándo fest szü Budapest 189 Tanulmánya Iparművésze Iskolába Képzőművésze Főiskolán,ma Bécsb végezt Műcsarn 1928-i tárlat szerepe elősz tájképekk Novembe Alko Fől tájképek fes melyek Kato Nánd vo hatássa 1924-b gyűjtemény kiállítá rendeze Alkotá Művészházb Önarck Szobasaro st

15210.

CÍMS Vágh-Weinm

SZEMÉLYN Vágh-Weinm Nán

SZÓCI Nánd fes sz Budapes 18 Tanulmány Iparművész Iskoláb Képzőművész Főiskolán,m Bécs végez Műcsar 1928- tárla szerep elős tájképek Novemb Alk Fő tájképe fe melye Kat Nán v hatáss 1924- gyűjtemén kiállít rendez Alkot Művészház Önarc Szobasar s

15210

CÍM Vágh-Wein

SZEMÉLY Vágh-Wein Ná

SZÓC Nán fe s Budape 1 Tanulmán Iparművés Iskolá Képzőművés Főiskolán, Béc vége Műcsa 1928 tárl szere elő tájképe Novem Al F tájkép f mely Ka Ná hatás 1924 gyűjtemé kiállí rende Alko Művészhá Önar Szobasa

1521

CÍ Vágh-Wei

SZEMÉL Vágh-Wei N

SZÓ Ná f Budap Tanulmá Iparművé Iskol Képzőművé Főiskolán Bé vég Műcs 192 tár szer el tájkép Nove A tájké mel K N hatá 192 gyűjtem kiáll rend Alk Művészh Öna Szobas