15211.htm

CÍMSZÓ: Vági

SZEMÉLYNÉV: Vági József

SZÓCIKK: "Vági József, ügyvéd, szül. Budapesten 1892. aug. 2. A budapesti egyetemen szerzett ügyvédi oklevelet. Cikkei, melyek az egyes jogi ágak közötti összefüggéseket keresik, különböző szaklapokban jelentek meg. A Polgári Jog c. folyóirat főmunkatársa. Nagyobb tanulmányai: Perjogunk jurisdictionalis szabályai; Állam és jövedelem; Eljárás és per. V. felesége Ungár Margit, az első magyar ügyvédnő, akinek a nő jogi helyzetéről írott több cikke jelent meg magyar és külföldi szaklapokban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5211. címszó a lexikon => 932. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15211.htm

CÍMSZÓ: Vági

SZEMÉLYNÉV: Vági József

SZÓCIKK: Vági József, ügyvéd, szül. Budapesten 1892. aug. 2. A budapesti egyetemen szerzett ügyvédi oklevelet. Cikkei, melyek az egyes jogi ágak közötti összefüggéseket keresik, különböző szaklapokban jelentek meg. A Polgári Jog c. folyóirat főmunkatársa. Nagyobb tanulmányai: Perjogunk jurisdictionalis szabályai; Állam és jövedelem; Eljárás és per. V. felesége Ungár Margit, az első magyar ügyvédnő, akinek a nő jogi helyzetéről írott több cikke jelent meg magyar és külföldi szaklapokban.

15211.ht

CÍMSZÓ Vág

SZEMÉLYNÉV Vág Józse

SZÓCIKK Vág József ügyvéd szül Budapeste 1892 aug 2 budapest egyeteme szerzet ügyvéd oklevelet Cikkei melye a egye jog ága között összefüggéseke keresik különböz szaklapokba jelente meg Polgár Jo c folyóira főmunkatársa Nagyob tanulmányai Perjogun jurisdictionali szabályai Álla é jövedelem Eljárá é per V feleség Ungá Margit a els magya ügyvédnő akine n jog helyzetérő írot töb cikk jelen me magya é külföld szaklapokban

15211.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Józs

SZÓCIK Vá Józse ügyvé szü Budapest 189 au budapes egyetem szerze ügyvé oklevele Cikke mely egy jo ág közöt összefüggések keresi különbö szaklapokb jelent me Polgá J folyóir főmunkatárs Nagyo tanulmánya Perjogu jurisdictional szabálya Áll jövedele Eljár pe felesé Ung Margi el magy ügyvédn akin jo helyzetér íro tö cik jele m magy külföl szaklapokba

15211.

CÍMS V

SZEMÉLYN V Józ

SZÓCI V Józs ügyv sz Budapes 18 a budape egyete szerz ügyv oklevel Cikk mel eg j á közö összefüggése keres különb szaklapok jelen m Polg folyói főmunkatár Nagy tanulmány Perjog jurisdictiona szabály Ál jövedel Eljá p feles Un Marg e mag ügyvéd aki j helyzeté ír t ci jel mag külfö szaklapokb

15211

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ ügy s Budape 1 budap egyet szer ügy okleve Cik me e köz összefüggés kere külön szaklapo jele Pol folyó főmunkatá Nag tanulmán Perjo jurisdiction szabál Á jövede Elj fele U Mar ma ügyvé ak helyzet í c je ma külf szaklapok

1521SZEMÉL J

SZÓ Jó üg Budap buda egye sze üg oklev Ci m kö összefüggé ker külö szaklap jel Po foly főmunkat Na tanulmá Perj jurisdictio szabá jöved El fel Ma m ügyv a helyze j m kül szaklapo