15212.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó Béla

SZÓCIKK: Vágó, 1. Béla, színművész, szül. Nagyváradon 1871. A színiakadémia elvégzése után 1898. lépett színpadra. 1903 óta a Király Színház tagja s egyik legnépszerűbb művésze.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5212. címszó a lexikon => 932. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15212.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó Béla

SZÓCIKK: Vágó, 1. Béla, színművész, szül. Nagyváradon 1871. A színiakadémia elvégzése után 1898. lépett színpadra. 1903 óta a Király Színház tagja s egyik legnépszerűbb művésze.

15212.ht

CÍMSZÓ Vág

SZEMÉLYNÉV Vág Bél

SZÓCIKK Vágó 1 Béla színművész szül Nagyvárado 1871 színiakadémi elvégzés utá 1898 lépet színpadra 190 ót Királ Színhá tagj egyi legnépszerűb művésze

15212.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Bé

SZÓCIK Vág Bél színművés szü Nagyvárad 187 színiakadém elvégzé ut 189 lépe színpadr 19 ó Kirá Szính tag egy legnépszerű művész

15212.

CÍMS V

SZEMÉLYN V B

SZÓCI Vá Bé színművé sz Nagyvára 18 színiakadé elvégz u 18 lép színpad 1 Kir Szín ta eg legnépszer művés

15212

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC V B színműv s Nagyvár 1 színiakad elvég 1 lé színpa Ki Szí t e legnépsze művé

1521SZEMÉL

SZÓ színmű Nagyvá színiaka elvé l színp K Sz legnépsz műv