15213.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó Béla

SZÓCIKK: 2. V. Béla*, kommunista politikus, szül. Kecskeméten 1891. Mint diák került a munkásmozgalomba és ezért az egyetemről kizárták. Előbb Debrecenben volt párttitkár, majd a Pincérek Szakszervezeténél. Szélsőséges elvei miatt a Szociáldemokrata pártból kizárták. A proletárdiktatúra alatt belügyi népbiztos-helyettes, majd hadseregfőparancsnok lett. Kun Bélával menekült Bécsbe és onnan Oroszországba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5213. címszó a lexikon => 932. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15213.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó Béla

SZÓCIKK: 2. V. Béla*, kommunista politikus, szül. Kecskeméten 1891. Mint diák került a munkásmozgalomba és ezért az egyetemről kizárták. Előbb Debrecenben volt párttitkár, majd a Pincérek Szakszervezeténél. Szélsőséges elvei miatt a Szociáldemokrata pártból kizárták. A proletárdiktatúra alatt belügyi népbiztos-helyettes, majd hadseregfőparancsnok lett. Kun Bélával menekült Bécsbe és onnan Oroszországba.

15213.ht

CÍMSZÓ Vág

SZEMÉLYNÉV Vág Bél

SZÓCIKK 2 V Béla* kommunist politikus szül Kecskeméte 1891 Min diá kerül munkásmozgalomb é ezér a egyetemrő kizárták Előb Debrecenbe vol párttitkár maj Pincére Szakszervezeténél Szélsősége elve miat Szociáldemokrat pártbó kizárták proletárdiktatúr alat belügy népbiztos-helyettes maj hadseregfőparancsno lett Ku Béláva menekül Bécsb é onna Oroszországba

15213.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Bé

SZÓCIK Béla kommunis politiku szü Kecskemét 189 Mi di kerü munkásmozgalom ezé egyetemr kizártá Elő Debrecenb vo párttitká ma Pincér Szakszervezeténé Szélsőség elv mia Szociáldemokra pártb kizártá proletárdiktatú ala belüg népbiztos-helyette ma hadseregfőparancsn let K Béláv menekü Bécs onn Oroszországb

15213.

CÍMS V

SZEMÉLYN V B

SZÓCI Bél kommuni politik sz Kecskemé 18 M d ker munkásmozgalo ez egyetem kizárt El Debrecen v párttitk m Pincé Szakszervezetén Szélsősé el mi Szociáldemokr párt kizárt proletárdiktat al belü népbiztos-helyett m hadseregfőparancs le Bélá menek Béc on Oroszország

15213

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC Bé kommun politi s Kecskem 1 ke munkásmozgal e egyete kizár E Debrece párttit Pinc Szakszervezeté Szélsős e m Szociáldemok pár kizár proletárdikta a bel népbiztos-helyet hadseregfőparanc l Bél mene Bé o Oroszorszá

1521SZEMÉL

SZÓ B kommu polit Kecske k munkásmozga egyet kizá Debrec pártti Pin Szakszervezet Szélső Szociáldemo pá kizá proletárdikt be népbiztos-helye hadseregfőparan Bé men B Oroszorsz