15214.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó Dezső

SZÓCIKK: "3. V. Dezső, szobrász, iparművész és éremművész, szül. Budapesten 1882. Az Iparművészeti Iskolán és Parisban tanult. Zománcművészettel is foglalkozott, különösen a domborművű zománccal, melynek speciális készítési módjára szabadalmat is nyert. 1902-ben Parisba ment, hol iparművészeti tervezéssel és mintázással foglalkozott. Sikerrel vett részt pályázatokon Budapesten, Parisban és Londonban (a The Studio könyvtáblapályázatán I. díjat nyert 1906.). 1906-7-ben Budapest főváros Ferenc József alapítványának iparművészeti díját nyerte el. Plaketteket állított ki a párisi Szalonban (1907). Főleg öntött plaketteket készített (Bánóczi József; Alexander Bernát)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5214. címszó a lexikon => 932. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15214.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó Dezső

SZÓCIKK: 3. V. Dezső, szobrász, iparművész és éremművész, szül. Budapesten 1882. Az Iparművészeti Iskolán és Parisban tanult. Zománcművészettel is foglalkozott, különösen a domborművű zománccal, melynek speciális készítési módjára szabadalmat is nyert. 1902-ben Parisba ment, hol iparművészeti tervezéssel és mintázással foglalkozott. Sikerrel vett részt pályázatokon Budapesten, Parisban és Londonban a The Studio könyvtáblapályázatán I. díjat nyert 1906. . 1906-7-ben Budapest főváros Ferenc József alapítványának iparművészeti díját nyerte el. Plaketteket állított ki a párisi Szalonban 1907 . Főleg öntött plaketteket készített Bánóczi József; Alexander Bernát .

15214.ht

CÍMSZÓ Vág

SZEMÉLYNÉV Vág Dezs

SZÓCIKK 3 V Dezső szobrász iparművés é éremművész szül Budapeste 1882 A Iparművészet Iskolá é Parisba tanult Zománcművészette i foglalkozott különöse domborműv zománccal melyne speciáli készítés módjár szabadalma i nyert 1902-be Parisb ment ho iparművészet tervezésse é mintázássa foglalkozott Sikerre vet rész pályázatoko Budapesten Parisba é Londonba Th Studi könyvtáblapályázatá I díja nyer 1906 1906-7-be Budapes főváro Feren Józse alapítványána iparművészet díjá nyert el Plaketteke állítot k páris Szalonba 190 Főle öntöt plaketteke készítet Bánócz József Alexande Berná

15214.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Dez

SZÓCIK Dezs szobrás iparművé éremművés szü Budapest 188 Iparművésze Iskol Parisb tanul Zománcművészett foglalkozot különös dombormű zománcca melyn speciál készíté módjá szabadalm nyer 1902-b Paris men h iparművésze tervezéss mintázáss foglalkozot Sikerr ve rés pályázatok Budapeste Parisb Londonb T Stud könyvtáblapályázat díj nye 190 1906-7-b Budape fővár Fere Józs alapítványán iparművésze díj nyer e Plakettek állíto pári Szalonb 19 Fől öntö plakettek készíte Bánóc Józse Alexand Bern

15214.

CÍMS V

SZEMÉLYN V De

SZÓCI Dez szobrá iparműv éremművé sz Budapes 18 Iparművész Isko Paris tanu Zománcművészet foglalkozo különö domborm zománcc mely speciá készít módj szabadal nye 1902- Pari me iparművész tervezés mintázás foglalkozo Siker v ré pályázato Budapest Paris London Stu könyvtáblapályáza dí ny 19 1906-7- Budap fővá Fer Józ alapítványá iparművész dí nye Plakette állít pár Szalon 1 Fő önt plakette készít Bánó Józs Alexan Ber

15214

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC De szobr iparmű éremműv s Budape 1 Iparművés Isk Pari tan Zománcművésze foglalkoz külön dombor zománc mel speci készí mód szabada ny 1902 Par m iparművés tervezé mintázá foglalkoz Sike r pályázat Budapes Pari Londo St könyvtáblapályáz d n 1 1906-7 Buda főv Fe Jó alapítvány iparművés d ny Plakett állí pá Szalo F ön plakett készí Bán Józ Alexa Be

1521SZEMÉL

SZÓ D szob iparm éremmű Budap Iparművé Is Par ta Zománcművész foglalko külö dombo zomán me spec kész mó szabad n 190 Pa iparművé tervez mintáz foglalko Sik pályáza Budape Par Lond S könyvtáblapályá 1906- Bud fő F J alapítván iparművé n Plaket áll p Szal ö plaket kész Bá Jó Alex B