15217.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó László

SZÓCIKK: 6. V. László, építész, szül. Nagyváradon 1875. A felső építő ipariskolán tanult Budapesten. 1897-ben ő építette a Kossuth Lajos-utcai Késmárky és Illés áruházat, majd még sok más épületet V. 4. József testvéröccsével (l. o.) kitől 1911. különvált. Különösen a színházépítés terén tűnt ki. 1899-ben a Magyar Mérnök és Építész Egylet nagy aranyérmét nyerte el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5217. címszó a lexikon => 933. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15217.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó László

SZÓCIKK: 6. V. László, építész, szül. Nagyváradon 1875. A felső építő ipariskolán tanult Budapesten. 1897-ben ő építette a Kossuth Lajos-utcai Késmárky és Illés áruházat, majd még sok más épületet V. 4. József testvéröccsével l. o. kitől 1911. különvált. Különösen a színházépítés terén tűnt ki. 1899-ben a Magyar Mérnök és Építész Egylet nagy aranyérmét nyerte el.

15217.ht

CÍMSZÓ Vág

SZEMÉLYNÉV Vág Lászl

SZÓCIKK 6 V László építész szül Nagyvárado 1875 fels épít ipariskolá tanul Budapesten 1897-be épített Kossut Lajos-utca Késmárk é Illé áruházat maj mé so má épülete V 4 Józse testvéröccséve l o kitő 1911 különvált Különöse színházépíté teré tűn ki 1899-be Magya Mérnö é Építés Egyle nag aranyérmé nyert el

15217.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Lász

SZÓCIK Lászl építés szü Nagyvárad 187 fel épí ipariskol tanu Budapeste 1897-b építet Kossu Lajos-utc Késmár Ill áruháza ma m s m épület Józs testvéröccsév kit 191 különvál Különös színházépít ter tű k 1899-b Magy Mérn Építé Egyl na aranyérm nyer e

15217.

CÍMS V

SZEMÉLYN V Lás

SZÓCI Lász építé sz Nagyvára 18 fe ép iparisko tan Budapest 1897- építe Koss Lajos-ut Késmá Il áruház m épüle Józ testvéröccsé ki 19 különvá Különö színházépí te t 1899- Mag Mér Épít Egy n aranyér nye

15217

CÍM

SZEMÉLY Lá

SZÓC Lás épít s Nagyvár 1 f é iparisk ta Budapes 1897 épít Kos Lajos-u Késm I áruhá épül Jó testvéröccs k 1 különv Külön színházép t 1899 Ma Mé Épí Eg aranyé ny

1521SZEMÉL L

SZÓ Lá épí Nagyvá iparis t Budape 189 épí Ko Lajos- Kés áruh épü J testvéröcc külön Külö színházé 189 M M Ép E arany n