15220.htm

CÍMSZÓ: Vágvölgyi

SZEMÉLYNÉV: Vágvölgyi Lajos

SZÓCIKK: Vágvölgyi Lajos, rabbi, szül. Illaván (Trencsén vm.) 1877 ápr. 29.1893-904-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1903-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1905. pedig rabbivá. Előbb a csurgói hitközség választotta meg rabbijának, 1906 óta aradi főrabbi. Az erdélyi hitélet egyik legismertebb vezéralakja. Kiváló szónok és jelentékeny irodalmi munkássággal is szolgálja a zsidó érdekeket. Tudományos cikkeit a tárgykör alapos ismerete jellemzi. Főműve: R. Mosis Maimuni Commentarius in Mischnam ad tract. Sabbath. (Budapest 1903)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5220. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15220.htm

CÍMSZÓ: Vágvölgyi

SZEMÉLYNÉV: Vágvölgyi Lajos

SZÓCIKK: Vágvölgyi Lajos, rabbi, szül. Illaván Trencsén vm. 1877 ápr. 29.1893-904-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1903-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1905. pedig rabbivá. Előbb a csurgói hitközség választotta meg rabbijának, 1906 óta aradi főrabbi. Az erdélyi hitélet egyik legismertebb vezéralakja. Kiváló szónok és jelentékeny irodalmi munkássággal is szolgálja a zsidó érdekeket. Tudományos cikkeit a tárgykör alapos ismerete jellemzi. Főműve: R. Mosis Maimuni Commentarius in Mischnam ad tract. Sabbath. Budapest 1903

15220.ht

CÍMSZÓ Vágvölgy

SZEMÉLYNÉV Vágvölgy Lajo

SZÓCIKK Vágvölgy Lajos rabbi szül Illavá Trencsé vm 187 ápr 29.1893-904-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1903-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1905 pedi rabbivá Előb csurgó hitközsé választott me rabbijának 190 ót arad főrabbi A erdély hitéle egyi legismerteb vezéralakja Kivál szóno é jelentéken irodalm munkásságga i szolgálj zsid érdekeket Tudományo cikkei tárgykö alapo ismeret jellemzi Főműve R Mosi Maimun Commentariu i Mischna a tract Sabbath Budapes 190

15220.h

CÍMSZ Vágvölg

SZEMÉLYNÉ Vágvölg Laj

SZÓCIK Vágvölg Lajo rabb szü Illav Trencs v 18 áp 29.1893-904- vo budapes Rabbikép növendék 1903-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Elő csurg hitközs választot m rabbijána 19 ó ara főrabb erdél hitél egy legismerte vezéralakj Kivá szón jelentéke irodal munkásságg szolgál zsi érdekeke Tudomány cikke tárgyk alap ismere jellemz Főműv Mos Maimu Commentari Mischn trac Sabbat Budape 19

15220.

CÍMS Vágvöl

SZEMÉLYN Vágvöl La

SZÓCI Vágvöl Laj rab sz Illa Trenc 1 á 29.1893-904 v budape Rabbiké növendé 1903- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi El csur hitköz választo rabbiján 1 ar főrab erdé hité eg legismert vezéralak Kiv szó jelenték iroda munkásság szolgá zs érdekek Tudomán cikk tárgy ala ismer jellem Főmű Mo Maim Commentar Misch tra Sabba Budap 1

15220

CÍM Vágvö

SZEMÉLY Vágvö L

SZÓC Vágvö La ra s Ill Tren 29.1893-90 budap Rabbik növend 1903 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E csu hitkö választ rabbijá a főra erd hit e legismer vezérala Ki sz jelenté irod munkássá szolg z érdeke Tudomá cik tárg al isme jelle Főm M Mai Commenta Misc tr Sabb Buda

1522

CÍ Vágv

SZEMÉL Vágv

SZÓ Vágv L r Il Tre 29.1893-9 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab cs hitk válasz rabbij főr er hi legisme vezéral K s jelent iro munkáss szol érdek Tudom ci tár a ism jell Fő Ma Comment Mis t Sab Bud