15221.htm

CÍMSZÓ: Vájakhél

SZÓCIKK: Vájakhél, hetiszakasz, mely Mózes II. könyve 35. fejezetének elejétől a 38. fejezet 20. részéig terjed. Rövid tartalma: a frigysátor elkészítése és felállítása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok első könyve 7. fejezetének 40. versétől az 50. versig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő a Szentély építéséről szól. Néha a naptári beosztás folytán a következő hetiszakasszal olvastatik együtt (V. Pekudé).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5221. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15221.htm

CÍMSZÓ: Vájakhél

SZÓCIKK: Vájakhél, hetiszakasz, mely Mózes II. könyve 35. fejezetének elejétől a 38. fejezet 20. részéig terjed. Rövid tartalma: a frigysátor elkészítése és felállítása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok első könyve 7. fejezetének 40. versétől az 50. versig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő a Szentély építéséről szól. Néha a naptári beosztás folytán a következő hetiszakasszal olvastatik együtt V. Pekudé .

15221.ht

CÍMSZÓ Vájakhé

SZÓCIKK Vájakhél hetiszakasz mel Móze II könyv 35 fejezeténe elejétő 38 fejeze 20 részéi terjed Rövi tartalma frigysáto elkészítés é felállítása hetiszakaszho tartoz próféta rés Királyo els könyv 7 fejezeténe 40 versétő a 50 versi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkett Szentél építésérő szól Néh naptár beosztá folytá következ hetiszakassza olvastati együt V Pekud

15221.h

CÍMSZ Vájakh

SZÓCIK Vájakhé hetiszakas me Móz I köny 3 fejezetén elejét 3 fejez 2 részé terje Röv tartalm frigysát elkészíté felállítás hetiszakaszh tarto prófét ré Király el köny fejezetén 4 versét 5 vers terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindket Szenté építésér szó Né naptá beoszt folyt követke hetiszakassz olvastat együ Peku

15221.

CÍMS Vájak

SZÓCI Vájakh hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje rész terj Rö tartal frigysá elkészít felállítá hetiszakasz tart prófé r Királ e kön fejezeté versé ver terj tó prófé r köz összefügg h mindke Szent építésé sz N napt beosz foly követk hetiszakass olvasta egy Pek

15221

CÍM Vája

SZÓC Vájak hetiszak M kö fejezet elej fej rés ter R tarta frigys elkészí felállít hetiszakas tar próf Kirá kö fejezet vers ve ter t próf kö összefüg mindk Szen építés s nap beos fol követ hetiszakas olvast eg Pe

1522

CÍ Váj

SZÓ Vája hetisza k fejeze ele fe ré te tart frigy elkész felállí hetiszaka ta pró Kir k fejeze ver v te pró k összefü mind Sze építé na beo fo köve hetiszaka olvas e P