15223.htm

CÍMSZÓ: Vájchi

SZÓCIKK: Vájchi, hetiszakasz, mely Mózes I. könyve 47. fejezetének 28. versétől a könyv végéig terjed. Tartalma: Jákob utolsó évei, Jákob áldása és halála, Jákob temetése, József halála. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Királyok 1. könyve 2. fejezetének elejétől a 12. versig terjed A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a Tórában Jákob, a prófétánál Dávid haláláról van szó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5223. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15223.htm

CÍMSZÓ: Vájchi

SZÓCIKK: Vájchi, hetiszakasz, mely Mózes I. könyve 47. fejezetének 28. versétől a könyv végéig terjed. Tartalma: Jákob utolsó évei, Jákob áldása és halála, Jákob temetése, József halála. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Királyok 1. könyve 2. fejezetének elejétől a 12. versig terjed A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a Tórában Jákob, a prófétánál Dávid haláláról van szó.

15223.ht

CÍMSZÓ Vájch

SZÓCIKK Vájchi hetiszakasz mel Móze I könyv 47 fejezeténe 28 versétő köny végéi terjed Tartalma Jáko utols évei Jáko áldás é halála Jáko temetése Józse halála hetiszakaszho tartoz próféta rés Királyo 1 könyv 2 fejezeténe elejétő 12 versi terje tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog Tórába Jákob prófétáná Dávi haláláró va szó

15223.h

CÍMSZ Vájc

SZÓCIK Vájch hetiszakas me Móz köny 4 fejezetén 2 versét kön végé terje Tartalm Ják utol éve Ják áldá halál Ják temetés Józs halál hetiszakaszh tarto prófét ré Király köny fejezetén elejét 1 vers terj tór prófét ré közö összefüggé ho Tóráb Jáko prófétán Dáv halálár v sz

15223.

CÍMS Váj

SZÓCI Vájc hetiszaka m Mó kön fejezeté versé kö vég terj Tartal Já uto év Já áld halá Já temeté Józ halá hetiszakasz tart prófé r Királ kön fejezeté elejé ver ter tó prófé r köz összefügg h Tórá Ják prófétá Dá halálá s

15223

CÍM Vá

SZÓC Váj hetiszak M kö fejezet vers k vé ter Tarta J ut é J ál hal J temet Jó hal hetiszakas tar próf Kirá kö fejezet elej ve te t próf kö összefüg Tór Já prófét D halál

1522

CÍ V

SZÓ Vá hetisza k fejeze ver v te Tart u á ha teme J ha hetiszaka ta pró Kir k fejeze ele v t pró k összefü Tó J prófé halá