15226.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda Gyula

SZÓCIKK: "3. V. Gyula*, tanár, szül. Kaposvárott 1868. A budapesti egyetemen tanult. Sokáig Szabadkán volt áll. felsőbb leányisk. igazgató. 1920-ban ugyanilyen minőségben Szombathelyre nevezték ki. Sok irodalomtörténeti tankönyvet írt. Művei Collin Mátyás élete és költői művei; Petőfi S. költeményei ; ünnepi versek; Szónoki művek."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5226. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15226.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda Gyula

SZÓCIKK: 3. V. Gyula*, tanár, szül. Kaposvárott 1868. A budapesti egyetemen tanult. Sokáig Szabadkán volt áll. felsőbb leányisk. igazgató. 1920-ban ugyanilyen minőségben Szombathelyre nevezték ki. Sok irodalomtörténeti tankönyvet írt. Művei Collin Mátyás élete és költői művei; Petőfi S. költeményei ; ünnepi versek; Szónoki művek.

15226.ht

CÍMSZÓ Vajd

SZEMÉLYNÉV Vajd Gyul

SZÓCIKK 3 V Gyula* tanár szül Kaposvárot 1868 budapest egyeteme tanult Sokái Szabadká vol áll felsőb leányisk igazgató 1920-ba ugyanilye minőségbe Szombathelyr nevezté ki So irodalomtörténet tankönyve írt Műve Colli Mátyá élet é költő művei Petőf S költeménye ünnep versek Szónok művek

15226.h

CÍMSZ Vaj

SZEMÉLYNÉ Vaj Gyu

SZÓCIK Gyula taná szü Kaposváro 186 budapes egyetem tanul Soká Szabadk vo ál felső leányis igazgat 1920-b ugyanily minőségb Szombathely nevezt k S irodalomtörténe tankönyv ír Műv Coll Máty éle költ műve Pető költemény ünne verse Szóno műve

15226.

CÍMS Va

SZEMÉLYN Va Gy

SZÓCI Gyul tan sz Kaposvár 18 budape egyete tanu Sok Szabad v á fels leányi igazga 1920- ugyanil minőség Szombathel nevez irodalomtörtén tanköny í Mű Col Mát él köl műv Pet költemén ünn vers Szón műv

15226

CÍM V

SZEMÉLY V G

SZÓC Gyu ta s Kaposvá 1 budap egyet tan So Szaba fel leány igazg 1920 ugyani minősé Szombathe neve irodalomtörté tankön M Co Má é kö mű Pe költemé ün ver Szó mű

1522SZEMÉL

SZÓ Gy t Kaposv buda egye ta S Szab fe leán igaz 192 ugyan minős Szombath nev irodalomtört tankö C M k m P költem ü ve Sz m