15227.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda József

SZÓCIKK: V. József, hírlapíró, szül. Szabadkán 1874 jún. 25. Jogi tanulmányai végeztével szülőváro­ sábanújságíró lett, megalapította, és szerkesztette a Hétfői Lapot és a Függetlenséget. A háború befejezése óta a fővárosban dolgozik, főleg a Világ­ nak és Az Est lapoknak, valamint több közgazda­ sági szemlének


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5227. címszó a lexikon => 935. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15227.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda József

SZÓCIKK: V. József, hírlapíró, szül. Szabadkán 1874 jún. 25. Jogi tanulmányai végeztével szülőváro­ sábanújságíró lett, megalapította, és szerkesztette a Hétfői Lapot és a Függetlenséget. A háború befejezése óta a fővárosban dolgozik, főleg a Világ­ nak és Az Est lapoknak, valamint több közgazda­ sági szemlének

15227.ht

CÍMSZÓ Vajd

SZEMÉLYNÉV Vajd Józse

SZÓCIKK V József hírlapíró szül Szabadká 187 jún 25 Jog tanulmánya végeztéve szülővár sábanújságír lett megalapította é szerkesztett Hétfő Lapo é Függetlenséget hábor befejezés ót fővárosba dolgozik főle Vilá na é A Es lapoknak valamin töb közgazd ság szemléne

15227.h

CÍMSZ Vaj

SZEMÉLYNÉ Vaj Józs

SZÓCIK Józse hírlapír szü Szabadk 18 jú 2 Jo tanulmány végeztév szülővá sábanújságí let megalapított szerkesztet Hétf Lap Függetlensége hábo befejezé ó fővárosb dolgozi fől Vil n E lapokna valami tö közgaz sá szemlén

15227.

CÍMS Va

SZEMÉLYN Va Józ

SZÓCI Józs hírlapí sz Szabad 1 j J tanulmán végezté szülőv sábanújság le megalapítot szerkeszte Hét La Függetlenség háb befejez főváros dolgoz fő Vi lapokn valam t közga s szemlé

15227

CÍM V

SZEMÉLY V Jó

SZÓC Józ hírlap s Szaba tanulmá végezt szülő sábanújsá l megalapíto szerkeszt Hé L Függetlensé há befeje főváro dolgo f V lapok vala közg szeml

1522SZEMÉL J

SZÓ Jó hírla Szab tanulm végez szül sábanújs megalapít szerkesz H Függetlens h befej fővár dolg lapo val köz szem