15228.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda Zsigmond

SZÓCIKK: V.Zsigmond*, festő, szül. Bukarestben 1859. 1878-ban hazajött Budapestre és beiratkozott a inintarajziskolába. Később még Rómában, Velen­ cében és Parisban tanult. Főleg freskói révén vált ismertté, de életképeket és tájképeket is festett (Dunapart). A századfordulón kedvelt arcképfestő is volt (Tisza Kálmán, Auguszta fő­ hercegnő). Az 1896. millenáris tárlaton egy tör­ téneti képével vett részt (Szilágyi Erzsébet). Fő- munkái az új Országház falfestményei (l. Ferenc József 1867-iki koronázása és Az 1848-iki or­ szággyűlés megnyitása.) A hún mondakör freskói val 1898-ban a Lotz díjat nyerte el. 1906-ban a párisi szalonban kiállított képei alapján pedig az Union dós beaux árts et des lettres tagjává vá­ lasztotta. Egyéb nagyobb freskói vannak még a királyi várpalotában, a terézvárosi templomban, a Széchényi fürdőben, a Lipótvárosi Kaszinóban stb. Számos könyvillusztrációt is készített,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5228. címszó a lexikon => 935. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15228.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda Zsigmond

SZÓCIKK: V.Zsigmond*, festő, szül. Bukarestben 1859. 1878-ban hazajött Budapestre és beiratkozott a inintarajziskolába. Később még Rómában, Velen­ cében és Parisban tanult. Főleg freskói révén vált ismertté, de életképeket és tájképeket is festett Dunapart . A századfordulón kedvelt arcképfestő is volt Tisza Kálmán, Auguszta fő­ hercegnő . Az 1896. millenáris tárlaton egy tör­ téneti képével vett részt Szilágyi Erzsébet . Fő- munkái az új Országház falfestményei l. Ferenc József 1867-iki koronázása és Az 1848-iki or­ szággyűlés megnyitása. A hún mondakör freskói val 1898-ban a Lotz díjat nyerte el. 1906-ban a párisi szalonban kiállított képei alapján pedig az Union dós beaux árts et des lettres tagjává vá­ lasztotta. Egyéb nagyobb freskói vannak még a királyi várpalotában, a terézvárosi templomban, a Széchényi fürdőben, a Lipótvárosi Kaszinóban stb. Számos könyvillusztrációt is készített,

15228.ht

CÍMSZÓ Vajd

SZEMÉLYNÉV Vajd Zsigmon

SZÓCIKK V.Zsigmond* festő szül Bukarestbe 1859 1878-ba hazajöt Budapestr é beiratkozot inintarajziskolába Későb mé Rómában Vele cébe é Parisba tanult Főle freskó révé vál ismertté d életképeke é tájképeke i festet Dunapar századforduló kedvel arcképfest i vol Tisz Kálmán Auguszt f hercegn A 1896 millenári tárlato eg tö ténet képéve vet rész Szilágy Erzsébe Fő munká a ú Országhá falfestménye l Feren Józse 1867-ik koronázás é A 1848-ik o szággyűlé megnyitása hú mondakö freskó va 1898-ba Lot díja nyert el 1906-ba páris szalonba kiállítot képe alapjá pedi a Unio dó beau árt e de lettre tagjáv v lasztotta Egyé nagyob freskó vanna mé király várpalotában terézváros templomban Széchény fürdőben Lipótváros Kaszinóba stb Számo könyvillusztráció i készített

15228.h

CÍMSZ Vaj

SZEMÉLYNÉ Vaj Zsigmo

SZÓCIK V.Zsigmond fest szü Bukarestb 185 1878-b hazajö Budapest beiratkozo inintarajziskoláb Késő m Rómába Vel céb Parisb tanul Fől fresk rév vá ismertt életképek tájképek feste Dunapa századfordul kedve arcképfes vo Tis Kálmá Augusz herceg 189 millenár tárlat e t téne képév ve rés Szilág Erzséb F munk Országh falfestmény Fere Józs 1867-i koronázá 1848-i szággyűl megnyitás h mondak fresk v 1898-b Lo díj nyer e 1906-b pári szalonb kiállíto kép alapj ped Uni d bea ár d lettr tagjá lasztott Egy nagyo fresk vann m királ várpalotába terézváro templomba Széchén fürdőbe Lipótváro Kaszinób st Szám könyvillusztráci készítet

15228.

CÍMS Va

SZEMÉLYN Va Zsigm

SZÓCI V.Zsigmon fes sz Bukarest 18 1878- hazaj Budapes beiratkoz inintarajziskolá Kés Rómáb Ve cé Paris tanu Fő fres ré v ismert életképe tájképe fest Dunap századfordu kedv arcképfe v Ti Kálm Augus herce 18 millená tárla tén képé v ré Szilá Erzsé mun Ország falfestmén Fer Józ 1867- koronáz 1848- szággyű megnyitá monda fres 1898- L dí nye 1906- pár szalon kiállít ké alap pe Un be á lett tagj lasztot Eg nagy fres van kirá várpalotáb terézvár templomb Széché fürdőb Lipótvár Kaszinó s Szá könyvillusztrác készíte

15228

CÍM V

SZEMÉLY V Zsig

SZÓC V.Zsigmo fe s Bukares 1 1878 haza Budape beiratko inintarajziskol Ké Rómá V c Pari tan F fre r ismer életkép tájkép fes Duna századford ked arcképf T Kál Augu herc 1 millen tárl té kép r Szil Erzs mu Orszá falfestmé Fe Jó 1867 koroná 1848 szággy megnyit mond fre 1898 d ny 1906 pá szalo kiállí k ala p U b let tag laszto E nag fre va kir várpalotá terézvá templom Széch fürdő Lipótvá Kaszin Sz könyvillusztrá készít

1522SZEMÉL Zsi

SZÓ V.Zsigm f Bukare 187 haz Budap beiratk inintarajzisko K Róm Par ta fr isme életké tájké fe Dun századfor ke arckép Ká Aug her mille tár t ké Szi Erz m Orsz falfestm F J 186 koron 184 szágg megnyi mon fr 189 n 190 p szal kiáll al le ta laszt na fr v ki várpalot terézv templo Széc fürd Lipótv Kaszi S könyvillusztr készí