15229.htm

CÍMSZÓ: Vájécé

SZÓCIKK: Vájécé, hetiszakasz, Mózes I. könyve 28. fejezetének 11. versétől a 32. fejezet 3. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Jákob álma és fogadalma, Jákob Lábánnál, Jákob és Lábán újabb megállapodása, Jákob visszaindul hazájába. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Hósea Könyve 12. fejezetének 13. versétől a könyv végéig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a prófétánál is Jákobról, a szülői házat elhagyóról van szó. f. d


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5229. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15229.htm

CÍMSZÓ: Vájécé

SZÓCIKK: Vájécé, hetiszakasz, Mózes I. könyve 28. fejezetének 11. versétől a 32. fejezet 3. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Jákob álma és fogadalma, Jákob Lábánnál, Jákob és Lábán újabb megállapodása, Jákob visszaindul hazájába. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Hósea Könyve 12. fejezetének 13. versétől a könyv végéig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a prófétánál is Jákobról, a szülői házat elhagyóról van szó. f. d

15229.ht

CÍMSZÓ Vájéc

SZÓCIKK Vájécé hetiszakasz Móze I könyv 28 fejezeténe 11 versétő 32 fejeze 3 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Jáko álm é fogadalma Jáko Lábánnál Jáko é Lábá újab megállapodása Jáko visszaindu hazájába hetiszakaszho tartoz próféta rés Hóse Könyv 12 fejezeténe 13 versétő köny végéi terjed tóra é próféta szakas közöt a a összefüggés hog prófétáná i Jákobról szülő háza elhagyóró va szó f

15229.h

CÍMSZ Vájé

SZÓCIK Vájéc hetiszakas Móz köny 2 fejezetén 1 versét 3 fejez versé terje rés foglal magába Röv tartalm Ják ál fogadalm Ják Lábánná Ják Láb úja megállapodás Ják visszaind hazájáb hetiszakaszh tarto prófét ré Hós Köny 1 fejezetén 1 versét kön végé terje tór prófét szaka közö összefüggé ho prófétán Jákobró szül ház elhagyór v sz

15229.

CÍMS Váj

SZÓCI Vájé hetiszaka Mó kön fejezeté versé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal Já á fogadal Já Lábánn Já Lá új megállapodá Já visszain hazájá hetiszakasz tart prófé r Hó Kön fejezeté versé kö vég terj tó prófé szak köz összefügg h prófétá Jákobr szü há elhagyó s

15229

CÍM Vá

SZÓC Váj hetiszak M kö fejezet vers fej ver ter r fogl magá R tarta J fogada J Lábán J L ú megállapod J visszai hazáj hetiszakas tar próf H Kö fejezet vers k vé ter t próf sza kö összefüg prófét Jákob sz h elhagy

1522

CÍ V

SZÓ Vá hetisza k fejeze ver fe ve te fog mag tart fogad Lábá megállapo vissza hazá hetiszaka ta pró K fejeze ver v te pró sz k összefü prófé Jáko s elhag