15231.htm

CÍMSZÓ: Vájeró

SZÓCIKK: "Vajéró, hetiszakasz, mely Mózes I. könyve 18. fejezetének elejétől a 22. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Ábrahám vendégszeretete; Ábrahám könyörög a bűnösökért, Szodoma és Gomora pusztulása, Izsák születése, Ábrahám szövetsége Abimelech-chel, Ábrahám engedelmessége, Náchor utódai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok II. könyve 4. fejezetének elejétől ugyanezen fejezet. 37. verséig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a sunémi asszonynak is, mint Sárának, a megjósolt esztendő fordulóra születik fia."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5231. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15231.htm

CÍMSZÓ: Vájeró

SZÓCIKK: Vajéró, hetiszakasz, mely Mózes I. könyve 18. fejezetének elejétől a 22. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Ábrahám vendégszeretete; Ábrahám könyörög a bűnösökért, Szodoma és Gomora pusztulása, Izsák születése, Ábrahám szövetsége Abimelech-chel, Ábrahám engedelmessége, Náchor utódai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok II. könyve 4. fejezetének elejétől ugyanezen fejezet. 37. verséig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a sunémi asszonynak is, mint Sárának, a megjósolt esztendő fordulóra születik fia.

15231.ht

CÍMSZÓ Vájer

SZÓCIKK Vajéró hetiszakasz mel Móze I könyv 18 fejezeténe elejétő 22 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Ábrahá vendégszeretete Ábrahá könyörö bűnösökért Szodom é Gomor pusztulása Izsá születése Ábrahá szövetség Abimelech-chel Ábrahá engedelmessége Nácho utódai hetiszakaszho tartoz próféta rés Királyo II könyv 4 fejezeténe elejétő ugyaneze fejezet 37 verséi terjed tóra é próféta szakas közöt a a összefüggés hog suném asszonyna is min Sárának megjósol esztend fordulór születi fia

15231.h

CÍMSZ Váje

SZÓCIK Vajér hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 2 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Ábrah vendégszeretet Ábrah könyör bűnösökér Szodo Gomo pusztulás Izs születés Ábrah szövetsé Abimelech-che Ábrah engedelmesség Nách utóda hetiszakaszh tarto prófét ré Király I köny fejezetén elejét ugyanez fejeze 3 versé terje tór prófét szaka közö összefüggé ho suné asszonyn i mi Sárána megjóso eszten forduló szület fi

15231.

CÍMS Váj

SZÓCI Vajé hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Ábra vendégszerete Ábra könyö bűnösöké Szod Gom pusztulá Iz születé Ábra szövets Abimelech-ch Ábra engedelmessé Nác utód hetiszakasz tart prófé r Királ kön fejezeté elejé ugyane fejez vers terj tó prófé szak köz összefügg h sun asszony m Sárán megjós eszte fordul szüle f

15231

CÍM Vá

SZÓC Vaj hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tarta Ábr vendégszeret Ábr köny bűnösök Szo Go pusztul I szület Ábr szövet Abimelech-c Ábr engedelmess Ná utó hetiszakas tar próf Kirá kö fejezet elej ugyan feje ver ter t próf sza kö összefüg su asszon Sárá megjó eszt fordu szül

1523

CÍ V

SZÓ Va hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tart Áb vendégszere Áb kön bűnösö Sz G pusztu szüle Áb szöve Abimelech- Áb engedelmes N ut hetiszaka ta pró Kir k fejeze ele ugya fej ve te pró sz k összefü s asszo Sár megj esz ford szü