15232.htm

CÍMSZÓ: Vájésev

SZÓCIKK: Vájésev, hetiszakasz, mely Mózes I. könyve 37. fejezetének elejétől a 40. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: József álmai, József Pótifár házában. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ámósz könyve 2. fejezetének 6. versétől a 3. fejezet 8. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a próféta ezt a kifejezést használja: «eladják pénzért a jámbort» s ezt Józsefre is lehet vonatkoztatni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5232. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15232.htm

CÍMSZÓ: Vájésev

SZÓCIKK: Vájésev, hetiszakasz, mely Mózes I. könyve 37. fejezetének elejétől a 40. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: József álmai, József Pótifár házában. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ámósz könyve 2. fejezetének 6. versétől a 3. fejezet 8. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a próféta ezt a kifejezést használja: eladják pénzért a jámbort s ezt Józsefre is lehet vonatkoztatni.

15232.ht

CÍMSZÓ Vájése

SZÓCIKK Vájésev hetiszakasz mel Móze I könyv 37 fejezeténe elejétő 40 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Józse álmai Józse Pótifá házában hetiszakaszho tartoz próféta rés Ámós könyv 2 fejezeténe 6 versétő 3 fejeze 8 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog prófét ez kifejezés használja eladjá pénzér jámbor ez Józsefr i lehe vonatkoztatni

15232.h

CÍMSZ Vájés

SZÓCIK Vájése hetiszakas me Móz köny 3 fejezetén elejét 4 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Józs álma Józs Pótif házába hetiszakaszh tarto prófét ré Ámó köny fejezetén versét fejez versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho prófé e kifejezé használj eladj pénzé jámbo e József leh vonatkoztatn

15232.

CÍMS Vájé

SZÓCI Vájés hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Józ álm Józ Póti házáb hetiszakasz tart prófé r Ám kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h próf kifejez használ elad pénz jámb Józse le vonatkoztat

15232

CÍM Váj

SZÓC Vájé hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tarta Jó ál Jó Pót házá hetiszakas tar próf Á kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg pró kifeje haszná ela pén jám Józs l vonatkozta

1523

CÍ Vá

SZÓ Váj hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tart J á J Pó ház hetiszaka ta pró k fejeze ver fe ve te pró k összefü pr kifej haszn el pé já Józ vonatkozt