15234.htm

CÍMSZÓ: Vajigás

SZÓCIKK: "Vajigás, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyve 44. fejezete 18. versétől a 47. fejezet 27. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid Tartalma: Júda síkra száll Benjáminért; József megismerteti magát testvéreivel; Jákob családjával Egyiptomba megy ; Jákob és fiai Fáraónál; József igazgatása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezekiel Könyve 37. fejezetének 15. versétől a fejezet végéig terjed. A Tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétai részben, mint a tóraiban, Judáról és Józsefről külön esik szó."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5234. címszó a lexikon => 935. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15234.htm

CÍMSZÓ: Vajigás

SZÓCIKK: Vajigás, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyve 44. fejezete 18. versétől a 47. fejezet 27. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid Tartalma: Júda síkra száll Benjáminért; József megismerteti magát testvéreivel; Jákob családjával Egyiptomba megy ; Jákob és fiai Fáraónál; József igazgatása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezekiel Könyve 37. fejezetének 15. versétől a fejezet végéig terjed. A Tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétai részben, mint a tóraiban, Judáról és Józsefről külön esik szó.

15234.ht

CÍMSZÓ Vajigá

SZÓCIKK Vajigás hetiszakasz mel Móze 1 könyv 44 fejezet 18 versétő 47 fejeze 27 verséi terjed rész foglalj magában Rövi Tartalma Júd síkr szál Benjáminért Józse megismertet magá testvéreivel Jáko családjáva Egyiptomb meg Jáko é fia Fáraónál Józse igazgatása hetiszakaszho tartoz próféta rés Ezekie Könyv 37 fejezeténe 15 versétő fejeze végéi terjed Tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog próféta részben min tóraiban Judáró é Józsefrő külö esi szó

15234.h

CÍMSZ Vajig

SZÓCIK Vajigá hetiszakas me Móz köny 4 fejeze 1 versét 4 fejez 2 versé terje rés foglal magába Röv Tartalm Jú sík szá Benjáminér Józs megismerte mag testvéreive Ják családjáv Egyiptom me Ják fi Fáraóná Józs igazgatás hetiszakaszh tarto prófét ré Ezeki Köny 3 fejezetén 1 versét fejez végé terje Tór prófét ré közö összefüggé ho prófét részbe mi tóraiba Judár Józsefr kül es sz

15234.

CÍMS Vaji

SZÓCI Vajig hetiszaka m Mó kön fejez versé feje vers terj ré fogla magáb Rö Tartal J sí sz Benjáminé Józ megismert ma testvéreiv Já családjá Egyipto m Já f Fáraón Józ igazgatá hetiszakasz tart prófé r Ezek Kön fejezeté versé feje vég terj Tó prófé r köz összefügg h prófé részb m tóraib Judá József kü e s

15234

CÍM Vaj

SZÓC Vaji hetiszak M kö feje vers fej ver ter r fogl magá R Tarta s s Benjámin Jó megismer m testvérei J családj Egyipt J Fáraó Jó igazgat hetiszakas tar próf Eze Kö fejezet vers fej vé ter T próf kö összefüg próf rész tórai Jud Józse k

1523

CÍ Va

SZÓ Vaj hetisza k fej ver fe ve te fog mag Tart Benjámi J megisme testvére család Egyip Fára J igazga hetiszaka ta pró Ez K fejeze ver fe v te pró k összefü pró rés tóra Ju Józs