15235.htm

CÍMSZÓ: Vájikró

SZÓCIKK: Vájikró (Széfer), Mózes harmadik könyve. L. Papok Könyve. Vájikró, hetiszakasz, mely Mózes III. könyvének elejétől az 5. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Áldozatok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája Könyve 43. fejezetének 21. versétől a 44. fejezet 23. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő bűnöknek megbocsátásáról szól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5235. címszó a lexikon => 935. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15235.htm

CÍMSZÓ: Vájikró

SZÓCIKK: Vájikró Széfer , Mózes harmadik könyve. L. Papok Könyve. Vájikró, hetiszakasz, mely Mózes III. könyvének elejétől az 5. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Áldozatok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája Könyve 43. fejezetének 21. versétől a 44. fejezet 23. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő bűnöknek megbocsátásáról szól.

15235.ht

CÍMSZÓ Vájikr

SZÓCIKK Vájikr Széfe Móze harmadi könyve L Papo Könyve Vájikró hetiszakasz mel Móze III könyvéne elejétő a 5 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Áldozatok hetiszakaszho tartoz próféta rés Jesáj Könyv 43 fejezeténe 21 versétő 44 fejeze 23 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkett bűnökne megbocsátásáró szól

15235.h

CÍMSZ Vájik

SZÓCIK Vájik Széf Móz harmad könyv Pap Könyv Vájikr hetiszakas me Móz II könyvén elejét fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Áldozato hetiszakaszh tarto prófét ré Jesá Köny 4 fejezetén 2 versét 4 fejez 2 versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindket bűnökn megbocsátásár szó

15235.

CÍMS Váji

SZÓCI Váji Szé Mó harma köny Pa Köny Vájik hetiszaka m Mó I könyvé elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Áldozat hetiszakasz tart prófé r Jes Kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h mindke bűnök megbocsátásá sz

15235

CÍM Váj

SZÓC Váj Sz M harm kön P Kön Váji hetiszak M könyv elej fej vé ter r fogl magá R tarta Áldoza hetiszakas tar próf Je Kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg mindk bűnö megbocsátás s

1523

CÍ Vá

SZÓ Vá S har kö Kö Váj hetisza köny ele fe v te fog mag tart Áldoz hetiszaka ta pró J K fejeze ver fe ve te pró k összefü mind bűn megbocsátá