15236.htm

CÍMSZÓ: Vájikró

SZÓCIKK: Vájikró, hetiszakasz, mely Mózes III. könyvének elejétől az 5. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Áldozatok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája Könyve 43. fejezetének 21. versétől a 44. fejezet 23. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő bűnöknek megbocsátásáról szól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5236. címszó a lexikon => 935. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15236.htm

CÍMSZÓ: Vájikró

SZÓCIKK: Vájikró, hetiszakasz, mely Mózes III. könyvének elejétől az 5. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Áldozatok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája Könyve 43. fejezetének 21. versétől a 44. fejezet 23. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő bűnöknek megbocsátásáról szól.

15236.ht

CÍMSZÓ Vájikr

SZÓCIKK Vájikró hetiszakasz mel Móze III könyvéne elejétő a 5 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Áldozatok hetiszakaszho tartoz próféta rés Jesáj Könyv 43 fejezeténe 21 versétő 44 fejeze 23 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkett bűnökne megbocsátásáró szól

15236.h

CÍMSZ Vájik

SZÓCIK Vájikr hetiszakas me Móz II könyvén elejét fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Áldozato hetiszakaszh tarto prófét ré Jesá Köny 4 fejezetén 2 versét 4 fejez 2 versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindket bűnökn megbocsátásár szó

15236.

CÍMS Váji

SZÓCI Vájik hetiszaka m Mó I könyvé elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Áldozat hetiszakasz tart prófé r Jes Kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h mindke bűnök megbocsátásá sz

15236

CÍM Váj

SZÓC Váji hetiszak M könyv elej fej vé ter r fogl magá R tarta Áldoza hetiszakas tar próf Je Kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg mindk bűnö megbocsátás s

1523

CÍ Vá

SZÓ Váj hetisza köny ele fe v te fog mag tart Áldoz hetiszaka ta pró J K fejeze ver fe ve te pró k összefü mind bűn megbocsátá