15237.htm

CÍMSZÓ: Vájislach

SZÓCIKK: Vájislach, hetiszakasz, mely Mózesi, könyve 32. fejezetének 4. versétől a 36. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Jákob és Ézsau találkozása, Jákob Bész-Élben. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Óbadja Könyve A torai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a próféta Edomról szól, aki tudvalevőleg Ézsaunak leszármazottja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5237. címszó a lexikon => 935. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15237.htm

CÍMSZÓ: Vájislach

SZÓCIKK: Vájislach, hetiszakasz, mely Mózesi, könyve 32. fejezetének 4. versétől a 36. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Jákob és Ézsau találkozása, Jákob Bész-Élben. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Óbadja Könyve A torai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a próféta Edomról szól, aki tudvalevőleg Ézsaunak leszármazottja.

15237.ht

CÍMSZÓ Vájislac

SZÓCIKK Vájislach hetiszakasz mel Mózesi könyv 32 fejezeténe 4 versétő 36 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Jáko é Ézsa találkozása Jáko Bész-Élben hetiszakaszho tartoz próféta rés Óbadj Könyv tora é próféta rés közöt a a összefüggés hog prófét Edomró szól ak tudvalevőle Ézsauna leszármazottja

15237.h

CÍMSZ Vájisla

SZÓCIK Vájislac hetiszakas me Mózes köny 3 fejezetén versét 3 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Ják Ézs találkozás Ják Bész-Élbe hetiszakaszh tarto prófét ré Óbad Köny tor prófét ré közö összefüggé ho prófé Edomr szó a tudvalevől Ézsaun leszármazottj

15237.

CÍMS Vájisl

SZÓCI Vájisla hetiszaka m Móze kön fejezeté versé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Já Éz találkozá Já Bész-Élb hetiszakasz tart prófé r Óba Kön to prófé r köz összefügg h próf Edom sz tudvalevő Ézsau leszármazott

15237

CÍM Vájis

SZÓC Vájisl hetiszak Móz kö fejezet vers fej vé ter r fogl magá R tarta J É találkoz J Bész-Él hetiszakas tar próf Ób Kö t próf kö összefüg pró Edo s tudvalev Ézsa leszármazot

1523

CÍ Váji

SZÓ Vájis hetisza Mó k fejeze ver fe v te fog mag tart találko Bész-É hetiszaka ta pró Ó K pró k összefü pr Ed tudvale Ézs leszármazo