15238.htm

CÍMSZÓ: Vakság

SZÓCIKK: "Vakság. A V.-ot a régi népek a megalázottság legalacsonyabb fokának tartották s a szemek kiszúrását csupán a legnagyobb ellenséggel szemben gyakorolták. Így tettek pl. a filiszteusok Sámsonnal s a babiloni király Cedékiával. A V. egyenértelmű volt a társadalomból való kitaszítottsággal, mert csak amint koldus tengethette életét. A vakokról való humánus gondoskodás első nyomait a Bibliában találjuk: «Ne rakj akadályt a vak elé» (19. 14); «Átkozott legyen, aki a vakot vándorolni hagyja az országúton» (Deuter. 27. 17). A Talmud a vakot, a leprást, a gyermektelent és a szegényt a halottal egyformának tartja és fokozott mértékben terjeszti ki a V.-ra az emberszeretet kötelességeit. (Nedárim 64b). R. Juda ha-Nászi (a fejedelem) kitüntető szívélyességgel bánt a vakokkal és példáját követték más tudósok is. (Chaggiga 5). R. Hosaja vak tanítót fogadott fel fia mellé és azzal étkezett naponként. A vakok külön áldást mondtak a vendégszeretetért, melynek formáját a jeruzsálemi Talmud közli (Peá 8. fej. vége). A vak tudósokat a Talmud «világossággal bővelkedő férfiak»-nak nevezi. Eredetileg a vakokat némely vallásos kötelezettség alól felmentették ; a 18 benedikció elmondása közben nem kellett nekik a jeruzsálemi Templom irányába fordulniuk, hanem egyenesen az ég felé (Beráchot 29a). R. Juda elengedte a vakoknak a «semá» előtti áldást: «Áldott legyen az Örökkévaló, aki a fényt formálta és a sötétséget teremtette», mert rájuk ebből nem származott áldás. Vak papnak nem volt szabad az oltáron áldoznia (Levit. 21. 17) s még a félszemű is fel volt mentve a Jeruzsálembe való zarándoklás alól. Ha vak ember véletlenül gyilkosságot követett el, asylumvárosba menekült, mert rá a száműzetés nem terjedt ki, miután R. Juda ha-Nászi a bibliai verset: «nem látta őt» (Num. 35. 23; Makkót 9b) alkalmazta a vakokra. Maimonides hasonlóképen dönt. A Misna nem engedi a vakoknak a bírói működést, de vak tanút elfogad. Egy kivételt említ a Talmud, amikor közmegelégedésre vak ember volt a bíró (Szanhedrin 34b). A Sulchan-Áruch a teljesen vakot eltiltja a bírói gyakorlattól, de a félszeműnek engedélyezi azt (Chósen Mispot 7, 2). Több responzum-szerző megengedi az egész vaknak is a bírói gyakorlatot. Lampronti Isaac két Velencében működő vak bíróról tesz említést s ő is engedélyezi világtalan bíráknak a működését, mert - úgymond - a bíró már csak precedensekre hivatkozik s nem hoz új döntéseket (Páchád Jicchok). A Talmud utáni korban élt vak zsidó tudósok közül nevezetesek voltak: R. Juda pumbaditai gáón, a Halachosz Gedólósz szerzője, Isaac Sági Nahor b. Dávid, a «kabbala atyja», a XII. sz.-ban, R. Ábrahám Juda Zafig, az Éné Avróhom (Amsterdam 1784) szerzője. Az újabb korban R. Joseph b. Azriel ha-Levi Schnitzler, aki Ezékiel leírása nyomán a nagyzsinagóga tervrajzát rekonstruálta, továbbá Munk Salamon, párisi egyetemi tanár, Neubauer Adolf (l.o.),oxfordi egyetemi tanár, Joseph Derembourg, párisi egyet. tanár, mindhárom világhírű orientalista, továbbá Ábrahám M. Luncz, a jeruzsálemi Tudományos Almanach szerkesztője. A V. statisztikája a modern korban a zsidóságra vonatkozóan igen kedvezőtlen eredményt mutat. Bajorországban pl. a XIX. sz. végén a zsidó vakok arányszáma kétszer nagyobb volt a protestánsokénál, de már a negyvenes években is a zsidók arányszáma kirívóan nagy volt. Poroszországban Cohn breslaui szemészprofesszor adatai szerint a zsidó vakok arányszáma szintén nagyobb 3%-kal, mint akár a protestánsoké, akár a katolikusoké. Ellenben a született vakoknál a zsidók arányszáma 25%-kal volt kisebb, aminek oka a gonorrhea csekélyebb elterjedésében van. A szerzett szembetegségek közül a trachoma, főképp azonban a glaukoma igen gyakori a zsidóknál s ezek a betegségek gyakran vezetnek V.-ra. Örökség útján szerzett V. is gyakori. Irodalom. Eisenstein és Fischberg (Jew. Encycl. 1904) : A. Geiger, Der Blinde in dem biblischen und rabbinischen Schrifttume (Breslau 1875): Ad. Rosenzweig, Das Auge in Bibel und Talmud (Berlin 1892); Zangwill, They that walk in Darkness: Cohn (az Eulenburg-féle Real-Encyclopedie d. gesamt. Heilkunde Ill-ban) ; Georg Mayr, Die Verbreitung der Blindheit, der Taubstummen, des Blödsinns u. Irrsinns in Bayern."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5238. címszó a lexikon => 935. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15238.htm

CÍMSZÓ: Vakság

SZÓCIKK: Vakság. A V.-ot a régi népek a megalázottság legalacsonyabb fokának tartották s a szemek kiszúrását csupán a legnagyobb ellenséggel szemben gyakorolták. Így tettek pl. a filiszteusok Sámsonnal s a babiloni király Cedékiával. A V. egyenértelmű volt a társadalomból való kitaszítottsággal, mert csak amint koldus tengethette életét. A vakokról való humánus gondoskodás első nyomait a Bibliában találjuk: Ne rakj akadályt a vak elé 19. 14 ; Átkozott legyen, aki a vakot vándorolni hagyja az országúton Deuter. 27. 17 . A Talmud a vakot, a leprást, a gyermektelent és a szegényt a halottal egyformának tartja és fokozott mértékben terjeszti ki a V.-ra az emberszeretet kötelességeit. Nedárim 64b . R. Juda ha-Nászi a fejedelem kitüntető szívélyességgel bánt a vakokkal és példáját követték más tudósok is. Chaggiga 5 . R. Hosaja vak tanítót fogadott fel fia mellé és azzal étkezett naponként. A vakok külön áldást mondtak a vendégszeretetért, melynek formáját a jeruzsálemi Talmud közli Peá 8. fej. vége . A vak tudósokat a Talmud világossággal bővelkedő férfiak -nak nevezi. Eredetileg a vakokat némely vallásos kötelezettség alól felmentették ; a 18 benedikció elmondása közben nem kellett nekik a jeruzsálemi Templom irányába fordulniuk, hanem egyenesen az ég felé Beráchot 29a . R. Juda elengedte a vakoknak a semá előtti áldást: Áldott legyen az Örökkévaló, aki a fényt formálta és a sötétséget teremtette , mert rájuk ebből nem származott áldás. Vak papnak nem volt szabad az oltáron áldoznia Levit. 21. 17 s még a félszemű is fel volt mentve a Jeruzsálembe való zarándoklás alól. Ha vak ember véletlenül gyilkosságot követett el, asylumvárosba menekült, mert rá a száműzetés nem terjedt ki, miután R. Juda ha-Nászi a bibliai verset: nem látta őt Num. 35. 23; Makkót 9b alkalmazta a vakokra. Maimonides hasonlóképen dönt. A Misna nem engedi a vakoknak a bírói működést, de vak tanút elfogad. Egy kivételt említ a Talmud, amikor közmegelégedésre vak ember volt a bíró Szanhedrin 34b . A Sulchan-Áruch a teljesen vakot eltiltja a bírói gyakorlattól, de a félszeműnek engedélyezi azt Chósen Mispot 7, 2 . Több responzum-szerző megengedi az egész vaknak is a bírói gyakorlatot. Lampronti Isaac két Velencében működő vak bíróról tesz említést s ő is engedélyezi világtalan bíráknak a működését, mert - úgymond - a bíró már csak precedensekre hivatkozik s nem hoz új döntéseket Páchád Jicchok . A Talmud utáni korban élt vak zsidó tudósok közül nevezetesek voltak: R. Juda pumbaditai gáón, a Halachosz Gedólósz szerzője, Isaac Sági Nahor b. Dávid, a kabbala atyja , a XII. sz.-ban, R. Ábrahám Juda Zafig, az Éné Avróhom Amsterdam 1784 szerzője. Az újabb korban R. Joseph b. Azriel ha-Levi Schnitzler, aki Ezékiel leírása nyomán a nagyzsinagóga tervrajzát rekonstruálta, továbbá Munk Salamon, párisi egyetemi tanár, Neubauer Adolf l.o. ,oxfordi egyetemi tanár, Joseph Derembourg, párisi egyet. tanár, mindhárom világhírű orientalista, továbbá Ábrahám M. Luncz, a jeruzsálemi Tudományos Almanach szerkesztője. A V. statisztikája a modern korban a zsidóságra vonatkozóan igen kedvezőtlen eredményt mutat. Bajorországban pl. a XIX. sz. végén a zsidó vakok arányszáma kétszer nagyobb volt a protestánsokénál, de már a negyvenes években is a zsidók arányszáma kirívóan nagy volt. Poroszországban Cohn breslaui szemészprofesszor adatai szerint a zsidó vakok arányszáma szintén nagyobb 3%-kal, mint akár a protestánsoké, akár a katolikusoké. Ellenben a született vakoknál a zsidók arányszáma 25%-kal volt kisebb, aminek oka a gonorrhea csekélyebb elterjedésében van. A szerzett szembetegségek közül a trachoma, főképp azonban a glaukoma igen gyakori a zsidóknál s ezek a betegségek gyakran vezetnek V.-ra. Örökség útján szerzett V. is gyakori. Irodalom. Eisenstein és Fischberg Jew. Encycl. 1904 : A. Geiger, Der Blinde in dem biblischen und rabbinischen Schrifttume Breslau 1875 : Ad. Rosenzweig, Das Auge in Bibel und Talmud Berlin 1892 ; Zangwill, They that walk in Darkness: Cohn az Eulenburg-féle Real-Encyclopedie d. gesamt. Heilkunde Ill-ban ; Georg Mayr, Die Verbreitung der Blindheit, der Taubstummen, des Blödsinns u. Irrsinns in Bayern.

15238.ht

CÍMSZÓ Vaksá

SZÓCIKK Vakság V.-o rég népe megalázottsá legalacsonyab fokána tartottá szeme kiszúrásá csupá legnagyob ellenségge szembe gyakorolták Íg tette pl filiszteuso Sámsonna babilon királ Cedékiával V egyenértelm vol társadalombó val kitaszítottsággal mer csa amin koldu tengethett életét vakokró val humánu gondoskodá els nyomai Bibliába találjuk N rak akadály va el 19 1 Átkozot legyen ak vako vándoroln hagyj a országúto Deuter 27 1 Talmu vakot leprást gyermektelen é szegény halotta egyformána tartj é fokozot mértékbe terjeszt k V.-r a emberszerete kötelességeit Nedári 64 R Jud ha-Nász fejedele kitüntet szívélyességge bán vakokka é példájá követté má tudóso is Chaggig R Hosaj va tanító fogadot fe fi mell é azza étkezet naponként vako külö áldás mondta vendégszeretetért melyne formájá jeruzsálem Talmu közl Pe 8 fej vég va tudósoka Talmu világosságga bővelked férfia -na nevezi Eredetile vakoka némel valláso kötelezettsé aló felmentetté 1 benedikci elmondás közbe ne kellet neki jeruzsálem Templo irányáb fordulniuk hane egyenese a é fel Berácho 29 R Jud elengedt vakokna sem előtt áldást Áldot legye a Örökkévaló ak fény formált é sötétsége teremtett mer ráju ebbő ne származot áldás Va papna ne vol szaba a oltáro áldozni Levit 21 1 mé félszem i fe vol mentv Jeruzsálemb val zarándoklá alól H va embe véletlenü gyilkosságo követet el asylumvárosb menekült mer r száműzeté ne terjed ki miutá R Jud ha-Nász biblia verset ne látt ő Num 35 23 Makkó 9 alkalmazt vakokra Maimonide hasonlóképe dönt Misn ne enged vakokna bíró működést d va tanú elfogad Eg kivétel emlí Talmud amiko közmegelégedésr va embe vol bír Szanhedri 34 Sulchan-Áruc teljese vako eltiltj bíró gyakorlattól d félszeműne engedélyez az Chóse Mispo 7 Töb responzum-szerz megenged a egés vakna i bíró gyakorlatot Lampront Isaa ké Velencébe működ va bíróró tes említés i engedélyez világtala bírákna működését mer úgymon bír má csa precedensekr hivatkozi ne ho ú döntéseke Páchá Jiccho Talmu után korba él va zsid tudóso közü nevezetese voltak R Jud pumbadita gáón Halachos Gedólós szerzője Isaa Ság Naho b Dávid kabbal atyj XII sz.-ban R Ábrahá Jud Zafig a Én Avróho Amsterda 178 szerzője A újab korba R Josep b Azrie ha-Lev Schnitzler ak Ezékie leírás nyomá nagyzsinagóg tervrajzá rekonstruálta tovább Mun Salamon páris egyetem tanár Neubaue Adol l.o ,oxford egyetem tanár Josep Derembourg páris egyet tanár mindháro világhír orientalista tovább Ábrahá M Luncz jeruzsálem Tudományo Almanac szerkesztője V statisztikáj moder korba zsidóságr vonatkozóa ige kedvezőtle eredmény mutat Bajorországba pl XIX sz végé zsid vako arányszám kétsze nagyob vol protestánsokénál d má negyvene évekbe i zsidó arányszám kirívóa nag volt Poroszországba Coh breslau szemészprofesszo adata szerin zsid vako arányszám szinté nagyob 3%-kal min aká protestánsoké aká katolikusoké Ellenbe születet vakokná zsidó arányszám 25%-ka vol kisebb amine ok gonorrhe csekélyeb elterjedésébe van szerzet szembetegsége közü trachoma főkép azonba glaukom ige gyakor zsidókná eze betegsége gyakra vezetne V.-ra Öröksé útjá szerzet V i gyakori Irodalom Eisenstei é Fischber Jew Encycl 190 A Geiger De Blind i de biblische un rabbinische Schrifttum Bresla 187 Ad Rosenzweig Da Aug i Bibe un Talmu Berli 189 Zangwill The tha wal i Darkness Coh a Eulenburg-fél Real-Encyclopedi d gesamt Heilkund Ill-ba Geor Mayr Di Verbreitun de Blindheit de Taubstummen de Blödsinn u Irrsinn i Bayern

15238.h

CÍMSZ Vaks

SZÓCIK Vaksá V.- ré nép megalázotts legalacsonya fokán tartott szem kiszúrás csup legnagyo ellenségg szemb gyakoroltá Í tett p filiszteus Sámsonn babilo kirá Cedékiáva egyenértel vo társadalomb va kitaszítottságga me cs ami kold tengethet életé vakokr va humán gondoskod el nyoma Bibliáb találju ra akadál v e 1 Átkozo legye a vak vándorol hagy országút Deute 2 Talm vako leprás gyermektele szegén halott egyformán tart fokozo mértékb terjesz V.- emberszeret kötelességei Nedár 6 Ju ha-Nás fejedel kitünte szívélyességg bá vakokk példáj követt m tudós i Chaggi Hosa v tanít fogado f f mel azz étkeze naponkén vak kül áldá mondt vendégszeretetér melyn formáj jeruzsále Talm köz P fe vé v tudósok Talm világosságg bővelke férfi -n nevez Eredetil vakok néme vallás kötelezetts al felmentett benedikc elmondá közb n kelle nek jeruzsále Templ irányá fordulniu han egyenes fe Berách 2 Ju elenged vakokn se előt áldás Áldo legy Örökkéval a fén formál sötétség teremtet me ráj ebb n származo áldá V papn n vo szab oltár áldozn Levi 2 m félsze f vo ment Jeruzsálem va zarándokl aló v emb véletlen gyilkosság követe e asylumváros menekül me száműzet n terje k miut Ju ha-Nás bibli verse n lát Nu 3 2 Makk alkalmaz vakokr Maimonid hasonlókép dön Mis n enge vakokn bír működés v tan elfoga E kivéte eml Talmu amik közmegelégedés v emb vo bí Szanhedr 3 Sulchan-Áru teljes vak eltilt bír gyakorlattó félszeműn engedélye a Chós Misp Tö responzum-szer megenge egé vakn bír gyakorlato Lampron Isa k Velencéb műkö v bírór te említé engedélye világtal bírákn működésé me úgymo bí m cs precedensek hivatkoz n h döntések Pách Jicch Talm utá korb é v zsi tudós köz nevezetes volta Ju pumbadit gáó Halacho Gedóló szerzőj Isa Sá Nah Dávi kabba aty XI sz.-ba Ábrah Ju Zafi É Avróh Amsterd 17 szerzőj úja korb Jose Azri ha-Le Schnitzle a Ezéki leírá nyom nagyzsinagó tervrajz rekonstruált továb Mu Salamo pári egyete taná Neubau Ado l. ,oxfor egyete taná Jose Derembour pári egye taná mindhár világhí orientalist továb Ábrah Lunc jeruzsále Tudomány Almana szerkesztőj statisztiká mode korb zsidóság vonatkozó ig kedvezőtl eredmén muta Bajorországb p XI s vég zsi vak arányszá kétsz nagyo vo protestánsokéná m negyven évekb zsid arányszá kirívó na vol Poroszországb Co bresla szemészprofessz adat szeri zsi vak arányszá szint nagyo 3%-ka mi ak protestánsok ak katolikusok Ellenb születe vakokn zsid arányszá 25%-k vo kiseb amin o gonorrh csekélye elterjedéséb va szerze szembetegség köz trachom főké azonb glauko ig gyako zsidókn ez betegség gyakr vezetn V.-r Öröks útj szerze gyakor Irodalo Eisenste Fischbe Je Encyc 19 Geige D Blin d biblisch u rabbinisch Schrifttu Bresl 18 A Rosenzwei D Au Bib u Talm Berl 18 Zangwil Th th wa Darknes Co Eulenburg-fé Real-Encycloped gesam Heilkun Ill-b Geo May D Verbreitu d Blindhei d Taubstumme d Blödsin Irrsin Bayer

15238.

CÍMS Vak

SZÓCI Vaks V. r né megalázott legalacsony foká tartot sze kiszúrá csu legnagy ellenség szem gyakorolt tet filiszteu Sámson babil kir Cedékiáv egyenérte v társadalom v kitaszítottságg m c am kol tengethe élet vakok v humá gondosko e nyom Bibliá találj r akadá Átkoz legy va vándoro hag országú Deut Tal vak leprá gyermektel szegé halot egyformá tar fokoz mérték terjes V. emberszere kötelessége Nedá J ha-Ná fejede kitünt szívélyesség b vakok példá követ tudó Chagg Hos taní fogad me az étkez naponké va kü áld mond vendégszereteté mely formá jeruzsál Tal kö f v tudóso Tal világosság bővelk férf - neve Eredeti vako ném vallá kötelezett a felmentet benedik elmond köz kell ne jeruzsál Temp irány fordulni ha egyene f Berác J elenge vakok s elő áldá Áld leg Örökkéva fé formá sötétsé teremte m rá eb származ áld pap v sza oltá áldoz Lev félsz v men Jeruzsále v zarándok al em véletle gyilkossá követ asylumváro menekü m száműze terj miu J ha-Ná bibl vers lá N Mak alkalma vakok Maimoni hasonlóké dö Mi eng vakok bí működé ta elfog kivét em Talm ami közmegelégedé em v b Szanhed Sulchan-Ár telje va eltil bí gyakorlatt félszemű engedély Chó Mis T responzum-sze megeng eg vak bí gyakorlat Lampro Is Velencé műk bíró t említ engedély világta bírák működés m úgym b c precedense hivatko döntése Pác Jicc Tal ut kor zs tudó kö nevezete volt J pumbadi gá Halach Gedól szerző Is S Na Dáv kabb at X sz.-b Ábra J Zaf Avró Amster 1 szerző új kor Jos Azr ha-L Schnitzl Ezék leír nyo nagyzsinag tervraj rekonstruál tová M Salam pár egyet tan Neuba Ad l ,oxfo egyet tan Jos Derembou pár egy tan mindhá világh orientalis tová Ábra Lun jeruzsál Tudomán Alman szerkesztő statisztik mod kor zsidósá vonatkoz i kedvezőt eredmé mut Bajorország X vé zs va aránysz kéts nagy v protestánsokén negyve évek zsi aránysz kirív n vo Poroszország C bresl szemészprofess ada szer zs va aránysz szin nagy 3%-k m a protestánso a katolikuso Ellen szület vakok zsi aránysz 25%- v kise ami gonorr csekély elterjedésé v szerz szembetegsé kö tracho fők azon glauk i gyak zsidók e betegsé gyak vezet V.- Örök út szerz gyako Irodal Eisenst Fischb J Ency 1 Geig Bli biblisc rabbinisc Schriftt Bres 1 Rosenzwe A Bi Tal Ber 1 Zangwi T t w Darkne C Eulenburg-f Real-Encyclope gesa Heilku Ill- Ge Ma Verbreit Blindhe Taubstumm Blödsi Irrsi Baye

15238

CÍM Va

SZÓC Vak V n megalázot legalacson fok tarto sz kiszúr cs legnag ellensé sze gyakorol te filiszte Sámso babi ki Cedékiá egyenért társadalo kitaszítottság a ko tengeth éle vako hum gondosk nyo Bibli talál akad Átko leg v vándor ha ország Deu Ta va lepr gyermekte szeg halo egyform ta foko mérté terje V emberszer kötelesség Ned ha-N fejed kitün szívélyessé vako péld köve tud Chag Ho tan foga m a étke naponk v k ál mon vendégszeretet mel form jeruzsá Ta k tudós Ta világossá bővel fér nev Eredet vak né vall kötelezet felmente benedi elmon kö kel n jeruzsá Tem irán forduln h egyen Berá eleng vako el áld Ál le Örökkév f form sötéts teremt r e szárma ál pa sz olt áldo Le féls me Jeruzsál zarándo a e véletl gyilkoss köve asylumvár menek száműz ter mi ha-N bib ver l Ma alkalm vako Maimon hasonlók d M en vako b működ t elfo kivé e Tal am közmegeléged e Szanhe Sulchan-Á telj v elti b gyakorlat félszem engedél Ch Mi responzum-sz megen e va b gyakorla Lampr I Velenc mű bír emlí engedél világt bírá működé úgy precedens hivatk döntés Pá Jic Ta u ko z tud k nevezet vol pumbad g Halac Gedó szerz I N Dá kab a sz.- Ábr Za Avr Amste szerz ú ko Jo Az ha- Schnitz Ezé leí ny nagyzsina tervra rekonstruá tov Sala pá egye ta Neub A ,oxf egye ta Jo Derembo pá eg ta mindh világ orientali tov Ábr Lu jeruzsá Tudomá Alma szerkeszt statiszti mo ko zsidós vonatko kedvező eredm mu Bajororszá v z v aránys két nag protestánsoké negyv éve zs aránys kirí v Poroszorszá bres szemészprofes ad sze z v aránys szi nag 3%- protestáns katolikus Elle szüle vako zs aránys 25% kis am gonor csekél elterjedés szer szembetegs k trach fő azo glau gya zsidó betegs gya veze V. Örö ú szer gyak Iroda Eisens Fisch Enc Gei Bl biblis rabbinis Schrift Bre Rosenzw B Ta Be Zangw Darkn Eulenburg- Real-Encyclop ges Heilk Ill G M Verbrei Blindh Taubstum Blöds Irrs Bay

1523

CÍ V

SZÓ Va megalázo legalacso fo tart s kiszú c legna ellens sz gyakoro t filiszt Sáms bab k Cedéki egyenér társadal kitaszítottsá k tenget él vak hu gondos ny Bibl talá aka Átk le vándo h orszá De T v lep gyermekt sze hal egyfor t fok mért terj embersze kötelessé Ne ha- feje kitü szívélyess vak pél köv tu Cha H ta fog étk napon á mo vendégszerete me for jeruzs T tudó T világoss bőve fé ne Erede va n val köteleze felment bened elmo k ke jeruzs Te irá fordul egye Ber elen vak e ál Á l Örökké for sötét terem szárm á p s ol áld L fél m Jeruzsá zaránd vélet gyilkos köv asylumvá mene számű te m ha- bi ve M alkal vak Maimo hasonló e vak műkö elf kiv Ta a közmegelége Szanh Sulchan- tel elt gyakorla félsze engedé C M responzum-s mege v gyakorl Lamp Velen m bí eml engedé világ bír működ úg preceden hivat dönté P Ji T k tu neveze vo pumba Hala Ged szer D ka sz. Áb Z Av Amst szer k J A ha Schnit Ez le n nagyzsin tervr rekonstru to Sal p egy t Neu ,ox egy t J Deremb p e t mind vilá oriental to Áb L jeruzs Tudom Alm szerkesz statiszt m k zsidó vonatk kedvez ered m Bajororsz arány ké na protestánsok negy év z arány kir Poroszorsz bre szemészprofe a sz arány sz na 3% protestán katoliku Ell szül vak z arány 25 ki a gono cseké elterjedé sze szembeteg trac f az gla gy zsid beteg gy vez V Ör sze gya Irod Eisen Fisc En Ge B bibli rabbini Schrif Br Rosenz T B Zang Dark Eulenburg Real-Encyclo ge Heil Il Verbre Blind Taubstu Blöd Irr Ba