15248.htm

CÍMSZÓ: Vándor

SZEMÉLYNÉV: Vándor Iván

SZÓCIKK: "Vándor Iván*, író (Váradi Ilona írói álneve), szül. Debrecenben 1886 máj. 23. Több nagy napilap munkatársa volt s főleg a Budapesti Hírlapba írt elbeszéléseket. Regényeit színes nyelvezet és kitűnő megfigyelés jellemzik, önállóan megjelent kötetei: Köd kisasszony; Ács Éva; Balassa Bálint szerelmei; Az arany madár; Petrőczy Kata; Az apostol; A megváltó ismeretlen."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5248. címszó a lexikon => 939. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15248.htm

CÍMSZÓ: Vándor

SZEMÉLYNÉV: Vándor Iván

SZÓCIKK: Vándor Iván*, író Váradi Ilona írói álneve , szül. Debrecenben 1886 máj. 23. Több nagy napilap munkatársa volt s főleg a Budapesti Hírlapba írt elbeszéléseket. Regényeit színes nyelvezet és kitűnő megfigyelés jellemzik, önállóan megjelent kötetei: Köd kisasszony; Ács Éva; Balassa Bálint szerelmei; Az arany madár; Petrőczy Kata; Az apostol; A megváltó ismeretlen.

15248.ht

CÍMSZÓ Vándo

SZEMÉLYNÉV Vándo Ivá

SZÓCIKK Vándo Iván* ír Várad Ilon író álnev szül Debrecenbe 188 máj 23 Töb nag napila munkatárs vol főle Budapest Hírlapb ír elbeszéléseket Regényei színe nyelveze é kitűn megfigyelé jellemzik önállóa megjelen kötetei Kö kisasszony Ác Éva Balass Bálin szerelmei A aran madár Petrőcz Kata A apostol megvált ismeretlen

15248.h

CÍMSZ Vánd

SZEMÉLYNÉ Vánd Iv

SZÓCIK Vánd Iván í Vára Ilo ír álne szü Debrecenb 18 má 2 Tö na napil munkatár vo fől Budapes Hírlap í elbeszéléseke Regénye szín nyelvez kitű megfigyel jellemzi önálló megjele kötete K kisasszon Á Év Balas Báli szerelme ara madá Petrőc Kat aposto megvál ismeretle

15248.

CÍMS Ván

SZEMÉLYN Ván I

SZÓCI Ván Ivá Vár Il í áln sz Debrecen 1 m T n napi munkatá v fő Budape Hírla elbeszélések Regény szí nyelve kit megfigye jellemz önáll megjel kötet kisasszo É Bala Bál szerelm ar mad Petrő Ka apost megvá ismeretl

15248

CÍM Vá

SZEMÉLY Vá

SZÓC Vá Iv Vá I ál s Debrece nap munkat f Budap Hírl elbeszélése Regén sz nyelv ki megfigy jellem önál megje köte kisassz Bal Bá szerel a ma Petr K apos megv ismeret

1524

CÍ V

SZEMÉL V

SZÓ V I V á Debrec na munka Buda Hír elbeszélés Regé s nyel k megfig jelle öná megj köt kisass Ba B szere m Pet apo meg ismere