15249.htm

CÍMSZÓ: Váradi

SZEMÉLYNÉV: Váradi Ödön

SZÓCIKK: Váradi Ödön, író, szül. Nagyváradon 1874 jún. 28. Ügyvédi vizsgája után Nagyváradon irodalmi és közgazdasági működést fejtett ki. Több könyvet írt, a legjelentősebb Víg karcolatok c. jelent meg. 1918-ban részt vett a nagyváradi cionista szövetség alapításában, amelynek társelnöke, majd elnöke lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5249. címszó a lexikon => 939. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15249.htm

CÍMSZÓ: Váradi

SZEMÉLYNÉV: Váradi Ödön

SZÓCIKK: Váradi Ödön, író, szül. Nagyváradon 1874 jún. 28. Ügyvédi vizsgája után Nagyváradon irodalmi és közgazdasági működést fejtett ki. Több könyvet írt, a legjelentősebb Víg karcolatok c. jelent meg. 1918-ban részt vett a nagyváradi cionista szövetség alapításában, amelynek társelnöke, majd elnöke lett.

15249.ht

CÍMSZÓ Várad

SZEMÉLYNÉV Várad Ödö

SZÓCIKK Várad Ödön író szül Nagyvárado 187 jún 28 Ügyvéd vizsgáj utá Nagyvárado irodalm é közgazdaság működés fejtet ki Töb könyve írt legjelentőseb Ví karcolato c jelen meg 1918-ba rész vet nagyvárad cionist szövetsé alapításában amelyne társelnöke maj elnök lett

15249.h

CÍMSZ Vára

SZEMÉLYNÉ Vára Öd

SZÓCIK Vára Ödö ír szü Nagyvárad 18 jú 2 Ügyvé vizsgá ut Nagyvárad irodal közgazdasá működé fejte k Tö könyv ír legjelentőse V karcolat jele me 1918-b rés ve nagyvára cionis szövets alapításába amelyn társelnök ma elnö let

15249.

CÍMS Vár

SZEMÉLYN Vár Ö

SZÓCI Vár Öd í sz Nagyvára 1 j Ügyv vizsg u Nagyvára iroda közgazdas működ fejt T köny í legjelentős karcola jel m 1918- ré v nagyvár cioni szövet alapításáb amely társelnö m eln le

15249

CÍM Vá

SZEMÉLY Vá

SZÓC Vá Ö s Nagyvár Ügy vizs Nagyvár irod közgazda műkö fej kön legjelentő karcol je 1918 r nagyvá cion szöve alapításá amel társeln el l

1524

CÍ V

SZEMÉL V

SZÓ V Nagyvá Üg viz Nagyvá iro közgazd műk fe kö legjelent karco j 191 nagyv cio szöv alapítás ame társel e