15251.htm

CÍMSZÓ: Varannai

SZEMÉLYNÉV: Varannai István

SZÓCIKK: "2. V. István, ügyvéd, szül. Budapesten 1895 ápr. 26. A budapesti egyetemen szerzett ügyvédi oklevelet. Mint egyetemi hallgató meg nyerte a Senger-féle pályadíjat A veszélyviselés a bérletnél c munkájával. Egyik szerkesztője a Polgári Jog c. folyóiratnak és munkatársa számos magyar és külföldi jogtudományi szaklapnak. Az Ügyvédek Reformszövetségének elnöke, az Országos Ügyvédszövetség központi titkára. Nagyobb munkái: Az 1926. év magánjogi és hiteljogi gyakorlata (Beck Salamonnal (l. o.) együtt); Az 1927. év magánjogi és hiteljogi gyakorlata (Huppert Leo es Glückstahl Andorral (l. o.) együtt); Kamatproblémák (A miskolci jogakadémia kiadása)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5251. címszó a lexikon => 939. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15251.htm

CÍMSZÓ: Varannai

SZEMÉLYNÉV: Varannai István

SZÓCIKK: 2. V. István, ügyvéd, szül. Budapesten 1895 ápr. 26. A budapesti egyetemen szerzett ügyvédi oklevelet. Mint egyetemi hallgató meg nyerte a Senger-féle pályadíjat A veszélyviselés a bérletnél c munkájával. Egyik szerkesztője a Polgári Jog c. folyóiratnak és munkatársa számos magyar és külföldi jogtudományi szaklapnak. Az Ügyvédek Reformszövetségének elnöke, az Országos Ügyvédszövetség központi titkára. Nagyobb munkái: Az 1926. év magánjogi és hiteljogi gyakorlata Beck Salamonnal l. o. együtt ; Az 1927. év magánjogi és hiteljogi gyakorlata Huppert Leo es Glückstahl Andorral l. o. együtt ; Kamatproblémák A miskolci jogakadémia kiadása .

15251.ht

CÍMSZÓ Varanna

SZEMÉLYNÉV Varanna Istvá

SZÓCIKK 2 V István ügyvéd szül Budapeste 189 ápr 26 budapest egyeteme szerzet ügyvéd oklevelet Min egyetem hallgat me nyert Senger-fél pályadíja veszélyviselé bérletné munkájával Egyi szerkesztőj Polgár Jo c folyóiratna é munkatárs számo magya é külföld jogtudomány szaklapnak A Ügyvéde Reformszövetségéne elnöke a Országo Ügyvédszövetsé központ titkára Nagyob munkái A 1926 é magánjog é hiteljog gyakorlat Bec Salamonna l o együt A 1927 é magánjog é hiteljog gyakorlat Hupper Le e Glückstah Andorra l o együt Kamatproblémá miskolc jogakadémi kiadás

15251.h

CÍMSZ Varann

SZEMÉLYNÉ Varann Istv

SZÓCIK Istvá ügyvé szü Budapest 18 áp 2 budapes egyetem szerze ügyvé oklevele Mi egyete hallga m nyer Senger-fé pályadíj veszélyvisel bérletn munkájáva Egy szerkesztő Polgá J folyóiratn munkatár szám magy külföl jogtudomán szaklapna Ügyvéd Reformszövetségén elnök Ország Ügyvédszövets közpon titkár Nagyo munká 192 magánjo hiteljo gyakorla Be Salamonn együ 192 magánjo hiteljo gyakorla Huppe L Glücksta Andorr együ Kamatproblém miskol jogakadém kiadá

15251.

CÍMS Varan

SZEMÉLYN Varan Ist

SZÓCI Istv ügyv sz Budapes 1 á budape egyete szerz ügyv oklevel M egyet hallg nye Senger-f pályadí veszélyvise bérlet munkájáv Eg szerkeszt Polg folyóirat munkatá szá mag külfö jogtudomá szaklapn Ügyvé Reformszövetségé elnö Orszá Ügyvédszövet közpo titká Nagy munk 19 magánj hitelj gyakorl B Salamon egy 19 magánj hitelj gyakorl Hupp Glückst Andor egy Kamatproblé misko jogakadé kiad

15251

CÍM Vara

SZEMÉLY Vara Is

SZÓC Ist ügy s Budape budap egyet szer ügy okleve egye hall ny Senger- pályad veszélyvis bérle munkájá E szerkesz Pol folyóira munkat sz ma külf jogtudom szaklap Ügyv Reformszövetség eln Orsz Ügyvédszöve közp titk Nag mun 1 magán hitel gyakor Salamo eg 1 magán hitel gyakor Hup Glücks Ando eg Kamatprobl misk jogakad kia

1525

CÍ Var

SZEMÉL Var I

SZÓ Is üg Budap buda egye sze üg oklev egy hal n Senger pálya veszélyvi bérl munkáj szerkes Po folyóir munka s m kül jogtudo szakla Ügy Reformszövetsé el Ors Ügyvédszöv köz tit Na mu magá hite gyako Salam e magá hite gyako Hu Glück And e Kamatprob mis jogaka ki