15252.htm

CÍMSZÓ: Varga

SZEMÉLYNÉV: Varga Jenő

SZÓCIKK: Varga Jenő*, író. Munkásból küzdötte föl magát tanárnak. Igen képzett közgazdász és marxista. Cikkei a Huszadik Században és a Szocializmusban jelentek meg. Ez utóbbit szerkesztette is. A proletárdiktatúra alatt népbiztos volt. Jelenleg Berlinben él, ahol kommunista szellemű irodalmi munkásságot fejt ki. Megjelent több nagyobb tanulmánya s agitációs füzete.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5252. címszó a lexikon => 939. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15252.htm

CÍMSZÓ: Varga

SZEMÉLYNÉV: Varga Jenő

SZÓCIKK: Varga Jenő*, író. Munkásból küzdötte föl magát tanárnak. Igen képzett közgazdász és marxista. Cikkei a Huszadik Században és a Szocializmusban jelentek meg. Ez utóbbit szerkesztette is. A proletárdiktatúra alatt népbiztos volt. Jelenleg Berlinben él, ahol kommunista szellemű irodalmi munkásságot fejt ki. Megjelent több nagyobb tanulmánya s agitációs füzete.

15252.ht

CÍMSZÓ Varg

SZEMÉLYNÉV Varg Jen

SZÓCIKK Varg Jenő* író Munkásbó küzdött fö magá tanárnak Ige képzet közgazdás é marxista Cikke Huszadi Századba é Szocializmusba jelente meg E utóbbi szerkesztett is proletárdiktatúr alat népbizto volt Jelenle Berlinbe él aho kommunist szellem irodalm munkásságo fej ki Megjelen töb nagyob tanulmány agitáció füzete

15252.h

CÍMSZ Var

SZEMÉLYNÉ Var Je

SZÓCIK Var Jenő ír Munkásb küzdöt f mag tanárna Ig képze közgazdá marxist Cikk Huszad Századb Szocializmusb jelent me utóbb szerkesztet i proletárdiktatú ala népbizt vol Jelenl Berlinb é ah kommunis szelle irodal munkásság fe k Megjele tö nagyo tanulmán agitáci füzet

15252.

CÍMS Va

SZEMÉLYN Va J

SZÓCI Va Jen í Munkás küzdö ma tanárn I képz közgazd marxis Cik Husza Század Szocializmus jelen m utób szerkeszte proletárdiktat al népbiz vo Jelen Berlin a kommuni szell iroda munkássá f Megjel t nagy tanulmá agitác füze

15252

CÍM V

SZEMÉLY V

SZÓC V Je Munká küzd m tanár kép közgaz marxi Ci Husz Száza Szocializmu jele utó szerkeszt proletárdikta a népbi v Jele Berli kommun szel irod munkáss Megje nag tanulm agitá füz

1525SZEMÉL

SZÓ J Munk küz taná ké közga marx C Hus Száz Szocializm jel ut szerkesz proletárdikt népb Jel Berl kommu sze iro munkás Megj na tanul agit fü