15253.htm

CÍMSZÓ: Vári

SZEMÉLYNÉV: Vári Rezső

SZÓCIKK: "Vári Rezső, ügyvéd, szül. 1884. Hosszú ideig hírlapíró volt. 1914 óta az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesület ügyésze. Önálló jogi munkái: Részvénytársaságok ügykezelése; Forgalmi adó útmutató; Fényűzési forgalmi adó útmutató és magyarázatai; A magyar kinematográfiai jogszabályok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5253. címszó a lexikon => 939. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15253.htm

CÍMSZÓ: Vári

SZEMÉLYNÉV: Vári Rezső

SZÓCIKK: Vári Rezső, ügyvéd, szül. 1884. Hosszú ideig hírlapíró volt. 1914 óta az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesület ügyésze. Önálló jogi munkái: Részvénytársaságok ügykezelése; Forgalmi adó útmutató; Fényűzési forgalmi adó útmutató és magyarázatai; A magyar kinematográfiai jogszabályok.

15253.ht

CÍMSZÓ Vár

SZEMÉLYNÉV Vár Rezs

SZÓCIKK Vár Rezső ügyvéd szül 1884 Hossz idei hírlapír volt 191 ót a Országo Magya Mozgóképipar Egyesüle ügyésze Önáll jog munkái Részvénytársaságo ügykezelése Forgalm ad útmutató Fényűzés forgalm ad útmutat é magyarázatai magya kinematográfia jogszabályok

15253.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Rez

SZÓCIK Vá Rezs ügyvé szü 188 Hoss ide hírlapí vol 19 ó Ország Magy Mozgóképipa Egyesül ügyész Önál jo munká Részvénytársaság ügykezelés Forgal a útmutat Fényűzé forgal a útmuta magyarázata magy kinematográfi jogszabályo

15253.

CÍMS V

SZEMÉLYN V Re

SZÓCI V Rez ügyv sz 18 Hos id hírlap vo 1 Orszá Mag Mozgóképip Egyesü ügyés Öná j munk Részvénytársasá ügykezelé Forga útmuta Fényűz forga útmut magyarázat mag kinematográf jogszabály

15253

CÍM

SZEMÉLY R

SZÓC Re ügy s 1 Ho i hírla v Orsz Ma Mozgóképi Egyes ügyé Ön mun Részvénytársas ügykezel Forg útmut Fényű forg útmu magyaráza ma kinematográ jogszabál

1525SZEMÉL

SZÓ R üg H hírl Ors M Mozgókép Egye ügy Ö mu Részvénytársa ügykeze For útmu Fény for útm magyaráz m kinematogr jogszabá