15254.htm

CÍMSZÓ: Várkonyi

SZEMÉLYNÉV: Várkonyi Béla

SZÓCIKK: Várkonyi, 1. Béla, zongoraművész, szül. Budapesten 1878 júl. 5. Tanulmányait Budapesten végezte. 1907-ben a Zeneakadémia zongora szakos tanára lett. 1924-ben megvált állásától és Amerikába ment. Jelenleg New-Yorkban egy nagy konzervatórium vezető-tanára. Érdekes zongoradarabokat és dalokat komponált.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5254. címszó a lexikon => 939. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15254.htm

CÍMSZÓ: Várkonyi

SZEMÉLYNÉV: Várkonyi Béla

SZÓCIKK: Várkonyi, 1. Béla, zongoraművész, szül. Budapesten 1878 júl. 5. Tanulmányait Budapesten végezte. 1907-ben a Zeneakadémia zongora szakos tanára lett. 1924-ben megvált állásától és Amerikába ment. Jelenleg New-Yorkban egy nagy konzervatórium vezető-tanára. Érdekes zongoradarabokat és dalokat komponált.

15254.ht

CÍMSZÓ Várkony

SZEMÉLYNÉV Várkony Bél

SZÓCIKK Várkonyi 1 Béla zongoraművész szül Budapeste 187 júl 5 Tanulmányai Budapeste végezte 1907-be Zeneakadémi zongor szako tanár lett 1924-be megvál állásátó é Amerikáb ment Jelenle New-Yorkba eg nag konzervatóriu vezető-tanára Érdeke zongoradaraboka é daloka komponált

15254.h

CÍMSZ Várkon

SZEMÉLYNÉ Várkon Bé

SZÓCIK Várkony Bél zongoraművés szü Budapest 18 jú Tanulmánya Budapest végezt 1907-b Zeneakadém zongo szak taná let 1924-b megvá állását Ameriká men Jelenl New-Yorkb e na konzervatóri vezető-tanár Érdek zongoradarabok dalok komponál

15254.

CÍMS Várko

SZEMÉLYN Várko B

SZÓCI Várkon Bé zongoraművé sz Budapes 1 j Tanulmány Budapes végez 1907- Zeneakadé zong sza tan le 1924- megv állásá Amerik me Jelen New-York n konzervatór vezető-taná Érde zongoradarabo dalo komponá

15254

CÍM Várk

SZEMÉLY Várk

SZÓC Várko B zongoraműv s Budape Tanulmán Budape vége 1907 Zeneakad zon sz ta l 1924 meg állás Ameri m Jele New-Yor konzervató vezető-tan Érd zongoradarab dal kompon

1525

CÍ Vár

SZEMÉL Vár

SZÓ Várk zongoramű Budap Tanulmá Budap vég 190 Zeneaka zo s t 192 me állá Amer Jel New-Yo konzervat vezető-ta Ér zongoradara da kompo