15255.htm

CÍMSZÓ: Várkonyi

SZEMÉLYNÉV: Várkonyi Mihály

SZÓCIKK: "2. V. Mihály, filmszínész, szül. Kisvárdán 1891. A színiakadémia elvégzése után a Kolozsvári Nemzeti Színházban működött. 1913-ban szerződött a budapesti Phönix-filmgyárhoz. 1923-ban ment ki Amerikába, ahol népszerű filmszínész. Legjelentősebb alakításai: A volgai hajós; Királyok királya."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5255. címszó a lexikon => 939. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15255.htm

CÍMSZÓ: Várkonyi

SZEMÉLYNÉV: Várkonyi Mihály

SZÓCIKK: 2. V. Mihály, filmszínész, szül. Kisvárdán 1891. A színiakadémia elvégzése után a Kolozsvári Nemzeti Színházban működött. 1913-ban szerződött a budapesti Phönix-filmgyárhoz. 1923-ban ment ki Amerikába, ahol népszerű filmszínész. Legjelentősebb alakításai: A volgai hajós; Királyok királya.

15255.ht

CÍMSZÓ Várkony

SZEMÉLYNÉV Várkony Mihál

SZÓCIKK 2 V Mihály filmszínész szül Kisvárdá 1891 színiakadémi elvégzés utá Kolozsvár Nemzet Színházba működött 1913-ba szerződöt budapest Phönix-filmgyárhoz 1923-ba men k Amerikába aho népszer filmszínész Legjelentőseb alakításai volga hajós Királyo királya

15255.h

CÍMSZ Várkon

SZEMÉLYNÉ Várkon Mihá

SZÓCIK Mihál filmszínés szü Kisvárd 189 színiakadém elvégzé ut Kolozsvá Nemze Színházb működöt 1913-b szerződö budapes Phönix-filmgyárho 1923-b me Amerikáb ah népsze filmszínés Legjelentőse alakítása volg hajó Király király

15255.

CÍMS Várko

SZEMÉLYN Várko Mih

SZÓCI Mihá filmszíné sz Kisvár 18 színiakadé elvégz u Kolozsv Nemz Színház működö 1913- szerződ budape Phönix-filmgyárh 1923- m Ameriká a népsz filmszíné Legjelentős alakítás vol haj Királ királ

15255

CÍM Várk

SZEMÉLY Várk Mi

SZÓC Mih filmszín s Kisvá 1 színiakad elvég Kolozs Nem Színhá működ 1913 szerző budap Phönix-filmgyár 1923 Amerik néps filmszín Legjelentő alakítá vo ha Kirá kirá

1525

CÍ Vár

SZEMÉL Vár M

SZÓ Mi filmszí Kisv színiaka elvé Koloz Ne Szính műkö 191 szerz buda Phönix-filmgyá 192 Ameri nép filmszí Legjelent alakít v h Kir kir