15262.htm

CÍMSZÓ: Varságh

SZEMÉLYNÉV: Varságh János

SZÓCIKK: "Varságh János*, költő, szül. Budapesten 1875. Tanulmányainak befejezése után hivatalnok lett, most a Magyar Nemzeti Bank tisztviselője. Versei jórészt az Új Idők és a Vasárnapi Újság c. heti lapokban jelentek meg. Verseskötetei: Ibolyák ; Egy pár szál virág; Szélcsend. Lefordította Nansen Péter Menthe testvérek és Mária c. regényeit, valamint Mulford Prentice amerikai optimista filozófusnak A győzedelmes élet és A kicsinyes élet c. esszégyűjteményét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5262. címszó a lexikon => 940. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15262.htm

CÍMSZÓ: Varságh

SZEMÉLYNÉV: Varságh János

SZÓCIKK: Varságh János*, költő, szül. Budapesten 1875. Tanulmányainak befejezése után hivatalnok lett, most a Magyar Nemzeti Bank tisztviselője. Versei jórészt az Új Idők és a Vasárnapi Újság c. heti lapokban jelentek meg. Verseskötetei: Ibolyák ; Egy pár szál virág; Szélcsend. Lefordította Nansen Péter Menthe testvérek és Mária c. regényeit, valamint Mulford Prentice amerikai optimista filozófusnak A győzedelmes élet és A kicsinyes élet c. esszégyűjteményét.

15262.ht

CÍMSZÓ Varság

SZEMÉLYNÉV Varság Jáno

SZÓCIKK Varság János* költő szül Budapeste 1875 Tanulmányaina befejezés utá hivatalno lett mos Magya Nemzet Ban tisztviselője Verse jórész a Ú Idő é Vasárnap Újsá c het lapokba jelente meg Verseskötetei Ibolyá Eg pá szá virág Szélcsend Lefordított Nanse Péte Menth testvére é Mári c regényeit valamin Mulfor Prentic amerika optimist filozófusna győzedelme éle é kicsinye éle c esszégyűjteményét

15262.h

CÍMSZ Varsá

SZEMÉLYNÉ Varsá Ján

SZÓCIK Varsá János költ szü Budapest 187 Tanulmányain befejezé ut hivataln let mo Magy Nemze Ba tisztviselőj Vers jórés Id Vasárna Újs he lapokb jelent me Verseskötete Iboly E p sz virá Szélcsen Lefordítot Nans Pét Ment testvér Már regényei valami Mulfo Prenti amerik optimis filozófusn győzedelm él kicsiny él esszégyűjteményé

15262.

CÍMS Vars

SZEMÉLYN Vars Já

SZÓCI Vars Jáno köl sz Budapes 18 Tanulmányai befejez u hivatal le m Mag Nemz B tisztviselő Ver jóré I Vasárn Új h lapok jelen m Verseskötet Ibol s vir Szélcse Lefordíto Nan Pé Men testvé Má regénye valam Mulf Prent ameri optimi filozófus győzedel é kicsin é esszégyűjtemény

15262

CÍM Var

SZEMÉLY Var J

SZÓC Var Ján kö s Budape 1 Tanulmánya befeje hivata l Ma Nem tisztvisel Ve jór Vasár Ú lapo jele Versesköte Ibo vi Szélcs Lefordít Na P Me testv M regény vala Mul Pren amer optim filozófu győzede kicsi esszégyűjtemén

1526

CÍ Va

SZEMÉL Va

SZÓ Va Já k Budap Tanulmány befej hivat M Ne tisztvise V jó Vasá lap jel Versesköt Ib v Szélc Lefordí N M test regén val Mu Pre ame opti filozóf győzed kics esszégyűjtemé