15264.htm

CÍMSZÓ: Varsányi

SZEMÉLYNÉV: Varsányi Irén

SZÓCIKK: 2. V. Irén, színésznő, szül. Győrött 1879. A Vígszínház tagja, annak alapítása óta és neve szorosan összeforrott a színház legnagyobb sikereivel. Jellegzetesen finom játéka a legnagyobb színésznők rangsorába emeli. Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért és Herczeg Ferenc darabjaiban, úgyszintén angol és francia drámákban játszik nagy sikerrel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5264. címszó a lexikon => 941. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15264.htm

CÍMSZÓ: Varsányi

SZEMÉLYNÉV: Varsányi Irén

SZÓCIKK: 2. V. Irén, színésznő, szül. Győrött 1879. A Vígszínház tagja, annak alapítása óta és neve szorosan összeforrott a színház legnagyobb sikereivel. Jellegzetesen finom játéka a legnagyobb színésznők rangsorába emeli. Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért és Herczeg Ferenc darabjaiban, úgyszintén angol és francia drámákban játszik nagy sikerrel.

15264.ht

CÍMSZÓ Varsány

SZEMÉLYNÉV Varsány Iré

SZÓCIKK 2 V Irén színésznő szül Győröt 1879 Vígszínhá tagja anna alapítás ót é nev szorosa összeforrot színhá legnagyob sikereivel Jellegzetese fino játék legnagyob színésznő rangsoráb emeli Bród Sándor Molná Ferenc Lengye Menyhér é Hercze Feren darabjaiban úgyszinté ango é franci drámákba játszi nag sikerrel

15264.h

CÍMSZ Varsán

SZEMÉLYNÉ Varsán Ir

SZÓCIK Iré színészn szü Győrö 187 Vígszính tagj ann alapítá ó ne szoros összeforro szính legnagyo sikereive Jellegzetes fin játé legnagyo színészn rangsorá emel Bró Sándo Moln Feren Lengy Menyhé Hercz Fere darabjaiba úgyszint ang franc drámákb játsz na sikerre

15264.

CÍMS Varsá

SZEMÉLYN Varsá I

SZÓCI Ir színész sz Győr 18 Vígszín tag an alapít n szoro összeforr szín legnagy sikereiv Jellegzete fi ját legnagy színész rangsor eme Br Sánd Mol Fere Leng Menyh Herc Fer darabjaib úgyszin an fran drámák játs n sikerr

15264

CÍM Vars

SZEMÉLY Vars

SZÓC I színés s Győ 1 Vígszí ta a alapí szor összefor szí legnag sikerei Jellegzet f já legnag színés rangso em B Sán Mo Fer Len Meny Her Fe darabjai úgyszi a fra drámá ját siker

1526

CÍ Var

SZEMÉL Var

SZÓ színé Gy Vígsz t alap szo összefo sz legna sikere Jellegze j legna színé rangs e Sá M Fe Le Men He F darabja úgysz fr drám já sike