15266.htm

CÍMSZÓ: Vásárhelyi

SZEMÉLYNÉV: Vásárhelyi Domonkos

SZÓCIKK: Vásárhelyi Domokos, közigazgatási bíró, szül. Hódmezővásárhelyen 1859. előkelő földbirtokos családból. Középiskoláit u. o., az egyetemet Budapesten végezte és miután jogi doktori és ügyvédi okleveleket szerzett, Komáromban telepedett le és nyitott ügyvédi irodát. Rövid idő multán u. o. városi főügyész, a komáromi hitközség és a községkerület elnöke lett. 1910. Budapestre került, mint a Közigazgatási Bíróság tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5266. címszó a lexikon => 941. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15266.htm

CÍMSZÓ: Vásárhelyi

SZEMÉLYNÉV: Vásárhelyi Domonkos

SZÓCIKK: Vásárhelyi Domokos, közigazgatási bíró, szül. Hódmezővásárhelyen 1859. előkelő földbirtokos családból. Középiskoláit u. o., az egyetemet Budapesten végezte és miután jogi doktori és ügyvédi okleveleket szerzett, Komáromban telepedett le és nyitott ügyvédi irodát. Rövid idő multán u. o. városi főügyész, a komáromi hitközség és a községkerület elnöke lett. 1910. Budapestre került, mint a Közigazgatási Bíróság tagja.

15266.ht

CÍMSZÓ Vásárhely

SZEMÉLYNÉV Vásárhely Domonko

SZÓCIKK Vásárhely Domokos közigazgatás bíró szül Hódmezővásárhelye 1859 előkel földbirtoko családból Középiskolái u o. a egyeteme Budapeste végezt é miutá jog doktor é ügyvéd okleveleke szerzett Komáromba telepedet l é nyitot ügyvéd irodát Rövi id multá u o város főügyész komárom hitközsé é községkerüle elnök lett 1910 Budapestr került min Közigazgatás Bírósá tagja

15266.h

CÍMSZ Vásárhel

SZEMÉLYNÉ Vásárhel Domonk

SZÓCIK Vásárhel Domoko közigazgatá bír szü Hódmezővásárhely 185 előke földbirtok családbó Középiskolá o egyetem Budapest végez miut jo dokto ügyvé oklevelek szerzet Komáromb telepede nyito ügyvé irodá Röv i mult váro főügyés komáro hitközs községkerül elnö let 191 Budapest kerül mi Közigazgatá Bírós tagj

15266.

CÍMS Vásárhe

SZEMÉLYN Vásárhe Domon

SZÓCI Vásárhe Domok közigazgat bí sz Hódmezővásárhel 18 elők földbirto családb Középiskol egyete Budapes vége miu j dokt ügyv oklevele szerze Komárom teleped nyit ügyv irod Rö mul vár főügyé komár hitköz községkerü eln le 19 Budapes kerü m Közigazgat Bíró tag

15266

CÍM Vásárh

SZEMÉLY Vásárh Domo

SZÓC Vásárh Domo közigazga b s Hódmezővásárhe 1 elő földbirt család Középisko egyet Budape vég mi dok ügy oklevel szerz Komáro telepe nyi ügy iro R mu vá főügy komá hitkö községker el l 1 Budape ker Közigazga Bír ta

1526

CÍ Vásár

SZEMÉL Vásár Dom

SZÓ Vásár Dom közigazg Hódmezővásárh el földbir csalá Középisk egye Budap vé m do üg okleve szer Komár telep ny üg ir m v főüg kom hitk községke e Budap ke Közigazg Bí t