15270.htm

CÍMSZÓ: Vátódienu

SZÓCIKK: Vátodienu (h.). Magy.: Tudattad velünk. Kezdete és neve annak az imaszakasznak, melyet a zarándokünnep esti imába toldanak, ha az szombat kimenetelére esik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5270. címszó a lexikon => 942. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15270.htm

CÍMSZÓ: Vátódienu

SZÓCIKK: Vátodienu h. . Magy.: Tudattad velünk. Kezdete és neve annak az imaszakasznak, melyet a zarándokünnep esti imába toldanak, ha az szombat kimenetelére esik.

15270.ht

CÍMSZÓ Vátódien

SZÓCIKK Vátodien h Magy. Tudatta velünk Kezdet é nev anna a imaszakasznak melye zarándokünne est imáb toldanak h a szomba kimenetelér esik

15270.h

CÍMSZ Vátódie

SZÓCIK Vátodie Magy Tudatt velün Kezde ne ann imaszakaszna mely zarándokünn es imá toldana szomb kimenetelé esi

15270.

CÍMS Vátódi

SZÓCI Vátodi Mag Tudat velü Kezd n an imaszakaszn mel zarándokün e im toldan szom kimenetel es

15270

CÍM Vátód

SZÓC Vátod Ma Tuda vel Kez a imaszakasz me zarándokü i tolda szo kimenete e

1527

CÍ Vátó

SZÓ Váto M Tud ve Ke imaszakas m zarándok told sz kimenet