15271.htm

CÍMSZÓ: Vav

SZÓCIKK: Vav, a héber alfabétum hatodik betűje. Hangzó értéke: v (néha az u hang hordozója pontozott formájában), tehát ajakhang. Számértéke: hat. Neve szöget jelent, alakja is ennek felel meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5271. címszó a lexikon => 942. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15271.htm

CÍMSZÓ: Vav

SZÓCIKK: Vav, a héber alfabétum hatodik betűje. Hangzó értéke: v néha az u hang hordozója pontozott formájában , tehát ajakhang. Számértéke: hat. Neve szöget jelent, alakja is ennek felel meg.

15271.ht

CÍMSZÓ Va

SZÓCIKK Vav hébe alfabétu hatodi betűje Hangz értéke néh a han hordozój pontozot formájába tehá ajakhang Számértéke hat Nev szöge jelent alakj i enne fele meg

15271.h

CÍMSZ V

SZÓCIK Va héb alfabét hatod betűj Hang érték né ha hordozó pontozo formájáb teh ajakhan Számérték ha Ne szög jelen alak enn fel me

15271.

CÍMS

SZÓCI V hé alfabé hato betű Han érté n h hordoz pontoz formájá te ajakha Számérté h N szö jele ala en fe m

15271

CÍM

SZÓC h alfab hat bet Ha ért hordo ponto formáj t ajakh Számért sz jel al e f

1527SZÓ alfa ha be H ér hord pont formá ajak Számér s je a