15275.htm

CÍMSZÓ: Veani beróv chaszdechó

SZÓCIKK: "Veani beróv chaszdechó (h). Magy.: Én pedig a Te kegyelmed, bőségében bízván, [bemegyek a Te házadba és könyörgök a Te szent templomodban a Te félelmedben] (Zsoltárok 5, 8). A használatban levő imakönyvek bevezető verse. A tradíció alapján ezt a verset kétszer kell elmondani; első ízben, mikor mennek, másodszor, mikor már beléptek a templomba. A gáónok korából származó hagyományos magyarázat azzal indokolja a vers megismétlését, mert a vers tíz szóból áll és így alkalmas a minjanhoz szükséges tíz ember összeszámlálásához (Hapardesz. Sabb. 99)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5275. címszó a lexikon => 942. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15275.htm

CÍMSZÓ: Veani beróv chaszdechó

SZÓCIKK: Veani beróv chaszdechó h . Magy.: Én pedig a Te kegyelmed, bőségében bízván, [bemegyek a Te házadba és könyörgök a Te szent templomodban a Te félelmedben] Zsoltárok 5, 8 . A használatban levő imakönyvek bevezető verse. A tradíció alapján ezt a verset kétszer kell elmondani; első ízben, mikor mennek, másodszor, mikor már beléptek a templomba. A gáónok korából származó hagyományos magyarázat azzal indokolja a vers megismétlését, mert a vers tíz szóból áll és így alkalmas a minjanhoz szükséges tíz ember összeszámlálásához Hapardesz. Sabb. 99 .

15275.ht

CÍMSZÓ Vean beró chaszdech

SZÓCIKK Vean beró chaszdech Magy. É pedi T kegyelmed bőségébe bízván [bemegye T házadb é könyörgö T szen templomodba T félelmedben Zsoltáro 5 használatba lev imakönyve bevezet verse tradíci alapjá ez verse kétsze kel elmondani els ízben miko mennek másodszor miko má belépte templomba gáóno korábó származ hagyományo magyaráza azza indokolj ver megismétlését mer ver tí szóbó ál é íg alkalma minjanho szüksége tí embe összeszámlálásáho Hapardesz Sabb 9

15275.h

CÍMSZ Vea ber chaszdec

SZÓCIK Vea ber chaszdec Magy ped kegyelme bőségéb bízvá [bemegy házad könyörg sze templomodb félelmedbe Zsoltár használatb le imakönyv beveze vers tradíc alapj e vers kétsz ke elmondan el ízbe mik menne másodszo mik m belépt templomb gáón koráb szárma hagyomány magyaráz azz indokol ve megismétlésé me ve t szób á í alkalm minjanh szükség t emb összeszámlálásáh Hapardes Sab

15275.

CÍMS Ve be chaszde

SZÓCI Ve be chaszde Mag pe kegyelm bőségé bízv [bemeg háza könyör sz templomod félelmedb Zsoltá használat l imaköny bevez ver tradí alap ver kéts k elmonda e ízb mi menn másodsz mi belép templom gáó korá szárm hagyomán magyará az indoko v megismétlés m v szó alkal minjan szüksé em összeszámlálásá Haparde Sa

15275

CÍM V b chaszd

SZÓC V b chaszd Ma p kegyel bőség bíz [beme ház könyö s templomo félelmed Zsolt használa imakön beve ve trad ala ve két elmond íz m men másods m belé templo gá kor szár hagyomá magyar a indok megismétlé sz alka minja szüks e összeszámlálás Hapard S

1527

CÍ chasz

SZÓ chasz M kegye bősé bí [bem há köny templom félelme Zsol használ imakö bev v tra al v ké elmon í me másod bel templ g ko szá hagyom magya indo megismétl s alk minj szük összeszámlálá Hapar