15277.htm

CÍMSZÓ: Védpénz

SZÓCIKK: "Védpénz. Bizonyos királyi védelemért fizették a középkori zsidók a koronának. A német jogelven alapult és IV. Béla alatt törvényesített kamaraszolgasággal összefüggő intézmény volt (1. Kamaraszolgák; 1V. Béla Zsidótörvénye). Mivel a zsidóság közvetlenül a király főhatalma alá tartozott, ezt a jövedelmet sem országos jövedelemnek, hanem a királyi magánkincstár jövedelmének tekintették"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5277. címszó a lexikon => 943. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15277.htm

CÍMSZÓ: Védpénz

SZÓCIKK: Védpénz. Bizonyos királyi védelemért fizették a középkori zsidók a koronának. A német jogelven alapult és IV. Béla alatt törvényesített kamaraszolgasággal összefüggő intézmény volt 1. Kamaraszolgák; 1V. Béla Zsidótörvénye . Mivel a zsidóság közvetlenül a király főhatalma alá tartozott, ezt a jövedelmet sem országos jövedelemnek, hanem a királyi magánkincstár jövedelmének tekintették

15277.ht

CÍMSZÓ Védpén

SZÓCIKK Védpénz Bizonyo király védelemér fizetté középkor zsidó koronának néme jogelve alapul é IV Bél alat törvényesítet kamaraszolgaságga összefügg intézmén vol 1 Kamaraszolgák 1V Bél Zsidótörvény Mive zsidósá közvetlenü királ főhatalm al tartozott ez jövedelme se országo jövedelemnek hane király magánkincstá jövedelméne tekintetté

15277.h

CÍMSZ Védpé

SZÓCIK Védpén Bizony királ védelemé fizett középko zsid koronána ném jogelv alapu I Bé ala törvényesíte kamaraszolgaságg összefüg intézmé vo Kamaraszolgá 1 Bé Zsidótörvén Miv zsidós közvetlen kirá főhatal a tartozot e jövedelm s ország jövedelemne han királ magánkincst jövedelmén tekintett

15277.

CÍMS Védp

SZÓCI Védpé Bizon kirá védelem fizet középk zsi koronán né jogel alap B al törvényesít kamaraszolgaság összefü intézm v Kamaraszolg B Zsidótörvé Mi zsidó közvetle kir főhata tartozo jövedel orszá jövedelemn ha kirá magánkincs jövedelmé tekintet

15277

CÍM Véd

SZÓC Védp Bizo kir védele fize közép zs koroná n joge ala a törvényesí kamaraszolgasá összef intéz Kamaraszol Zsidótörv M zsid közvetl ki főhat tartoz jövede orsz jövedelem h kir magánkinc jövedelm tekinte

1527

CÍ Vé

SZÓ Véd Biz ki védel fiz közé z koron jog al törvényes kamaraszolgas össze inté Kamaraszo Zsidótör zsi közvet k főha tarto jöved ors jövedele ki magánkin jövedel tekint